Vabatahtlik töö – kohustus või vaba aja veetmise võimalus?

“Tahan veel! Tahan veel!” hõikab laps mulle eemalt, tõrjudes eemale mõtte hakata vaikselt juba kodu poole minema. “Olgu siis,” vastan naeratades. Vaatan eemalt kõiki neid lapsi ja olen mõttes tänulik ning rõõmus, et sain olla ühe sellise vahva seikluse organiseerimise juures abiks. Ja seltskond, kellega kõike mitu kuud planeerisime, on samuti muutunud peaaegu et perekonnaks. Isegi veidi kahju, et see kõik juba läbi sai. Ja justkui iseenesest liiguvad mõtted järgmise võimaliku projektini . Äkki neil on veel midagi põnevat toimumas, kus saaksin abiks olla?


Vabatahtliku töö võimalused on lõputud, kui on olemas soov midagi vahvat kas üksi või koos meeskonnaga teha. Ülaltoodud pereema Katri näide on vaid üks paljudest võimalikest valikutest. Mida vabatahtlik töö siis ikkagi tähendab? Ja mis ajendab inimesi oma niigi kiire elutempo juures veel vabatahtlikuna oma aega panustama?

Vabatahtlik töö on tegevus, mida tehakse vabast tahtest ja soovist ning mille eest ei saada töötasu. Vabatahtlikele pakutavate tegevuste ampluaa on väga lai – vanurite ja loomade hooldamisest üliägedate ürituste korraldamiseni välja. Soovi korral on võimalik lüüa kaasa ka mitmesuguste organisatsioonide juhtorganites. Selge on see, et kui on soov oma aega panustada, siis selleks on olemas ka meeskonnad, kes pakutud aja suurima heameelega vastu võtavad. Keeruliseks võib osutuda endale õige tegevuse leidmine, sest tihti on infot raske leida ning ehk ka kardetakse astuda esimest sammu, sest ei taheta olla eluks ajaks seotud. Vabatahtliku töö  eeliseks on aga see, et oma aega saab ise planeerida ja valida nii ajaliselt kui ülesannete mahult ja laadilt sobiv tegevus. Sellest võib ka saada elule lisaväärtust loov ja väga südamelähedane elustiil.

Tasuks siiras tänu

Uuringud on näidanud, et vabatahtlik töö aitab kaasa nii vaimse kui ka füüsilise tervise säilimisele, mõningal juhul parandab isegi mõlema vormi. Selge on aga see, et hea tervis ei ole põhjus, miks teha vabatahtlikku tööd, see on pigem tagajärg. Mis on aga vabatahtlike motivatsioon, mida nemad panustatud ajast otseselt tagasi saavad? Tihtipeale on see lihtsalt rahulolu, hea enesetunne ja uhkus, et oled teinud midagi head. Tasuks on siiras, otse südamest tulev „aitäh“ või sülle magama pugev kiisupoeg, kes otsib lähedust ja lohutust, sest tal pole enam ema. Teinekord on see hoopis teadmine, et oled muutnud kellegi elu, aidanud kaasa mõne noore inimese arengule, suunanud teda õigetele radadele ja pakkunud talle turvatunnet hetkel, mil see on olnud määrava tähtsusega.

Vabatahtlik tegevus pakub tihti võimalust tegeleda millegagi, mida igapäevatöö ei paku – enesearendusvõimalusi mõnes teises valdkonnas. Nii ongi võimalik näiteks advokaadil või programmeerijal õhtul pärast tööd lips eest visata ja asuda seiklusradu ehitama. Sealt tulenev rahulolu, kui oled õppinud, teinud ja saavutanud midagi uut, annab energiat ja eduelamuse ka töövälisel ajal.

Kasulikud teadmised noortele

Karjääri arengutes on tihti eelduseks eelnevad kogemused ja haridus, vabatahtlikus töös piisab enamasti vaid soovist ja julgest pealehakkamisest ning vabatahtlike kaasamises kogemustega organisatsioonides osatakse anda igale soovijale ka vajalikud taustateadmised ning oskused, et oma esimesi vabatahtliku samme astudes end turvaliselt tunda. Nii ongi võimalik näiteks Eesti Skautide Ühingus (ESÜ) noortel endil või noortele üritusi korraldada nii, et neil on olemas tugisüsteem, turvavõrk ja garanteeritud eduelamus. Ürituste korraldamise käigus saadakse kogemusi, mida on vaja pea igaühel meist igapäevatöös: planeerimis- ja juhtimisoskus, vastutusvõime, meeskonnatöö oskus, eelarve planeerimine, ettenägelikkus, probleemi lahendamise oskus.

Vähe on neid, kes saavad 16-aastasena öelda, et on korraldanud 150 inimesele kolmepäevase laagri. ESÜs on see võimalik. Selliste edumeelsete noorte toetamiseks on vajalik aga ka täiskasvanud vabatahtlike olemasolu. Kas vabatahtlik töö on siis kohustus või vaba aja veetmise võimalus? Tegemist on kohustusega, mis oma pakutava naudingu, sisuka vaba aja pakkumise ja saadava eduelamusega ei tundu kohustusena, vaid on mõnus meelelahutus, mida saad teha üksi, sõprade või kogu perega vastavalt oma võimalustele ja soovidele. Ja justkui tõestusena sellele kinnitab ka Katri, et lisaks kohustustele on toonud vabatahtlikuks olemine tema ellu ka palju põnevaid väljakutseid,  rõõmu ning toredaid inimesi. Nii et võib-olla ongi uuringute tulemustel tõepõhi all, kui seal on väidatud, et vabatahtlikud on rõõmsamad ja elavad kauem…

ENE-LY LEHTMAA, KARIN MEIKAS, KATRI PRUULMANN

blog comments powered by Disqus