Üks “Rohutirtsu” rühm suletakse, teise saatus veel lahtine

Eelmisel esmaspäeval võttis Jõgeva linnavalitsus vastu otsuse, et sügisest alustab lasteaias “Rohutirts” tööd praegusest üks rühm vähem ning kahte õpetajat ja ühte õpetaja abi ootab ees koondamine. Linnavalitsus kaalub veel ühe rühma sulgemist, kuid sellele on juba eos vastu nii lasteaia juhtkond kui ka hoolekogu. 


Jõgeva abilinnapea Raivo Meitus ning linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste nentisid, et laste arvu vähenemine on tõsiasi ning ühe lasteaiarühma sulgemine oli arutluse all juba enne käesoleva õppeaasta algust. Siis lükati sulgemine edasi, kuid praeguseks on selge, et sügisest jääks “Rohutirtsus” üks rühm täiesti tühjaks.  Helle Kajaste tõi välja, et sel kevadel lõpetab “Rohutirtsu” lasteaia 48 last ning sügiseks on hetkel järjekorras 17, mis tähendab, et kõiki praegusi rühmi töös hoides tekiks 31 vaba kohta.

Ühes tavarühmas on aga kohti kahekümnele lapsele ning sõimerühmas neljateistkümnele lapsele. 

Koondamine töötulemuste põhjal

Rühma sulgemisega tuleb lasteaia juhtkonnal koondada kaks õpetajat ning üks õpetaja abi. Lasteaia direktor Heli Torm selgitas, et koondamisotsus langetatakse 15. märtsiks. Ta lisas, et koondamine toimub üldistel alustel ning arvesse võetakse kõikide “Rohutirtsu” õpetajate ja õpetaja abide töötulemusi. “See ei tähenda, et ühe konkreetse rühma töötajad koondataks, ” märkis direktor.

Ta tunnistas, et otsuse langetamine on raske, kuid sellest pole pääsu. Kuigi praegu viiakse “Rohutirtsu” lapsevanemate hulgas läbi ka rahulolu-uuringut, ei mõjuta see direktori sõnutsi koondamisotsust. “Rahulolu-uuringus on väga üldised küsimused ning loomulikult on iga lapsevanema jaoks just tema lapse rühma õpetajad kõige paremad,” sõnas Heli Torm ning kinnitas, et koondamisotsus tehakse ennekõike õpetajate töötulemuste põhjal. 

Suured rühmad pärsivad hariduse kvaliteeti

Pärast ühe rühma sulgemist jääb“Rohutirtsu” lasteaias praeguse seisuga vabaks veel vähemalt üksteist kohta ning lisaks on ka praegu töötavates rühmades mõned vabad kohad. Selle tõttu on linnavalitsus kaalunud ka võimalust veel üks rühm sulgeda. Seda ideed ei toeta aga ükski teine asjassepuutuv instants, ei lapsevanemad, lasteaia hoolekogu ega loomulikult ka lasteaia töötajad.

Lasteaia direktori arvates ei ole mõistlik veel ühte rühma sulgeda, sest sellisel juhul oleksid kõik rühmad viimseni täis ning neile, kes sooviksid oma lapse õppeaasta keskel lasteaeda panna, kohti ei jätkuks. Teiseks ootaks siis veel kolme lasteaia töötajat koondamine. Direktori arvates võiks sulgemise asemel tekitada tühjade lasteaiakohtade arvelt hoopis liitrühma, kuhu saaks vajadusel lapsi panna ka õppeaasta keskel. Pealegi – kui rühmad oleksid viimase piirini täis, kannataks hoolekogu sõnutsi ka hariduse kvaliteet, sest mida rohkem on lapsi, seda vähem õpetajatel igaühe jaoks aega jätkub. 

Teise rühma saatus selgub aprillis

Abilinnapea Raivo Meitus ei julenud kindlat tähtaega öelda, mil otsus teise rühma sulgemise või töössejätmise kohta langetatakse, kuid ta arvas, et see sünnib mai lõpuks. Esmalt soovib linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond välja selgitada, kas Jõgeva lasteaedadesse on uueks õppeaastaks veel potentsiaalseid kohasoovijaid. Kuna linn peab üleval mõlemat siin töötavat lasteaeda, siis jälgitakse vabu kohti kahe lasteaia peale kokku.

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste arvates on mõistlik, kui kogu linna peale oleks ühe rühma jagu vabu lasteaiakohti ehk kakskümmend kohta. Sealt edasi peaks juba mõtlema rühma sulgemisele. Praegu on lasteaias “Karikakar” vähem vabu kohti kui “Rohutirtsus”. See tuleneb osalt ka asjaolust, et “Karikakar” on väiksem lasteaed (seal töötab kuus rühma,  “Rohutirtsus” hetkel veel üksteist rühma).

Kui arvesse võtta sügisel lasteaeda tulla soovijate arvu, siis hetkeseisuga on linna lasteaedades septembris vabu kohti kahekümne ringis. Täpne arv selgub järgmise kahe kuu jooksul, mil linna haridus- ja kultuuriosakond koostöös lasteaedade direktoritega selgitab välja, kui paljud  mudilased veel uuel õppeaastal lasteaeda tulla sooviksid.

Rühma sulgemise asemel võiks avada õhtuti töötava rühma

Lasteaia “Rohutirts” hoolekogu tõi eelmisel esmaspäeval peetud koosolekul linnavalitsuse esindajatele välja rea põhjusi, miks pole mõistlik veel ühte rühma sulgeda. Ühe alternatiivina pakkus hoolekogu esindus välja variandi avada lasteaia juures hoiurühm, mis töötaks ajal, kui tavarühmad on suletud.

“Paljudel lapsevanematel on selline töö, mis lõpeb nii hilja, et nad ei saaks oma lapsele õhtul kella kuueks lasteaeda järele minna. Kui puudub ka keegi lähedane, kes lapse ära tooks, polegi paljudel meist võimalik tööl käia,” rääkis hoolekogu esindaja Liina Stamm.

Tema ja ka paljude teiste hoolekogu liikmete arvates oleks õhtuti töötav lasteaiarühm heaks alternatiiviks neile, kel tööpäev lõpeb hilistel õhtutundidel. “Sellise rühma loomine oli poolteist aastat tagasi päevakorras. Toona oli selle vajajaid  mõni üksik ning seepärast jäigi see hoiurühm tegemata. Samas, kui selleks on vajadus olemas ning lapsevanemad on ka nõus õhtuse rühma eest tasuma, siis võiks selle avamine “Rohutirtsu” lasteaia ruumides kõne alla tulla,” märkis Meitus.

EILI ARULA

 

blog comments powered by Disqus