Turvalist Jõgevamaad saame luua vaid ühiselt

Käes on sügisene aeg, mil päev kaotab kiiruga oma pikkust ning pimedaks kisub õige varakult. Sombusele aastaajale vastu minnes ning möödunud kaheksale kuule tagasi vaadates soovin arutleda Jõgevamaa turvalisuse teemal. Õigupoolest sel teemal, kuidas saaksime ühiselt sellesse veelgi enam panustada.

Selle aasta kaheksa kuu vältel on Jõgevamaal registreeritud 445 kuriteoteadet, mullu samal perioodil oli neid teateid umbes poolesaja võrra enam – kokku 516. Kuigi kuritegevus on Jõgevamaal langustrendis, ei ole pelgalt neid arvnäitajaid vaadates põhjust ülemäära rõõmustada. Iga toime pandud kuritegu on ülearune ning tekitab kannatanule sageli korvamatut kahju. 

Varaste elu tuleb raskeks teha

Parima tulemuse turvalisuse loomisel saavutame, kui töötame kõik õlg õla kõrval ning kurikaelte ohjeldamisel löövad kaasa mitmete valdkondade esindajad, olgu nendeks siis kohalik omavalitsus või ettevõtjad, aga kindlasti ka elanikud ise.

Toime pandud kuritegudest moodustavad suurima osa  varavastased kuriteod. Kusjuures suurem hulk neist on toime pandud kauplustes, kust võetakse toiduaineid, alkoholi, tubakat. Järgnevad jalgratta- ja kütusevargused. Suurem tõenäosus varguse ohvriks langeda on eeskätt nendel ettevõtetel ja eraisikutel, kelle hallatavatel objektidel ja territooriumil puudub piisavalt tugev turvakontroll. Tihtilugu ilmneb mõnda varguse sündmuskohta üle vaadates näiteks, et kasutatud ei ole ka kõige lihtsamaid turvameetmeid, et oma vara kaitsta.

Võimalusi oma vara kaitsta on mitmeid. Kohalikul tasandil tuleks näiteks kindlasti kaaluda naabrivalve käivitamist. Seda enam, et kui piirkonnas on midagi kuritegelikku toimumas, teavad kohalikud sageli, mis juhtus, kes võis olla süüdlane. Pahateo avastamisel on sellest infost ka politseil oma töös palju abi.

Heameel on tõdeda, et positiivseid märke on tegelikult juba märgata, sest üha rohkem kohalikke omavalitsusi ja firmajuhte suhtub turvalisusse kui olulisse valdkonda, mis pole ainult riigi ülesanne, vaid kohaliku elu tähtis ühine küsimus. Näiteks on mitmed paigaldanud oma territooriumile signalisatsiooni või turvakaamerad, mis hoiavad näppajad eemale või lihtsustavad hiljem kurikaelte tabamist. Kui kuritegu on juba aset leidnud, on määrava tähtsusega see, kui kiiresti juhtunust politseid teavitatakse, sest värske ning puutumata kuriteopaik võimaldab kurjategijad suurema tõenäosusega kindlaks teha ja nende süü tõendada. 

Liikluses on märgata paranemist

Selle aasta kaheksa kuuga on Jõgevamaal registreeritud 40 liiklusõnnetust, millest 10 juhtus joobes juhi süül. Nendes õnnetustes sai surma kolm inimest. Mullu samal ajal oli registreeritud liiklusõnnetusi kokku 49, nendest 16 joobes juhi süül, ning elu jättis neis kokku neli inimest.

Me kõik soovime, et hommikul tööle läinud pereliikmed sealt õhtul ka tervena naaseksid. Õnnetuste vältimiseks saab taaskord aga iga inimene midagi ära teha. Tuleb vältida liigset kiirustamist, kinnitada turvavöö, mitte istuda rooli napsisena ja  mitte lubada seda  teha ka kaaslastel; tuleb olla tähelepanelik ja hoolas ülekäiguradadele lähenedes või manöövreid sooritades. Just nende reeglite eiramine toob kaasa kõige rohkem liiklusõnnetusi.  Igapäevases liikluses saab kodanik kergematest liiklusrikkumistest, mis ei vaja politsei kiiret sekkumist, teada anda politsei liiklusliinile 14900. Raskemaid rikkumisi märgates tuleks helistada otsejoones politsei hädaabinumbril 110.

Kui heita pilk teistele statistilistele näitajatele, ilmneb, et Jõgevamaal registreeritud väärteod on ka mitmetes muudes valdkondades vähenemistrendis. Nii on selle aasta kaheksa kuuga registreeritud 2377 väärtegu (aastal 2012 4160), liiklusseaduse rikkumisi 1812 (aastal 2012 3137), avastatud joobes juhte 89 (aastal 2012 131), alaealiste poolt alkoholiseaduse rikkumisi 113 (aastal 2012 189) ning narkootikumidega seotud väärtegusid 8 (aastal 2012 16).

Konstaablina tahan tänada kõiki neid ettevõtjaid ja meie maakonna elanikke, kes on aidanud politseil muuta meie elu turvalisemaks ja aidanud süütegusid ennetada.

Ühiselt tegutsedes suudame aga veelgi rohkem, et lahendada  kogukonna turvatunnet pärssivad probleemid, tagada Jõgevamaal avalik kord. 

i

JANA ÕIM, Jõgeva konstaablijaoskonna piirkonnavanem

blog comments powered by Disqus