Tulevane Põltsamaa suurvald vaatab nii Viljandi kui Tartu poole

Põltsamaa vallavolikogu istungi lõpus on saanud tavaks anda infot haldusreformi käigust. Hiljuti toimunud istungil arutleti tõsisemalt, millisesse maakonda tahetakse tulevikus kuuluda. Vallavolikogu liikmed olid üksmeelel selles, et maakondliku kuuluvuse osas nemad piiridest kinni ei hoia, kui partnerid Põltsamaa vallaga liitumiseks maakondliku kuuluvuse tingimusena välja ütlevad. Eelistatud on Viljandi maakond, kuid regionaalne keskus peaks ikkagi Tartus asuma.

Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu lausus, et Põltsamaa vallaga seni läbirääkimisi pidanud naabermaakonnas Järvamaal asuv Imavere vald otsustas Põltsamaa suunal läbirääkimised lõpetada ja asuda läbi rääkima Järvamaa suunal, kus kavandatakse kaheksast Järvamaa vallast moodustuvat suurvalda.

Tänaseks on välja jõutud liitumislepingu mustandini, mis vajab veel täiendamist. Lõplikku liitumislepingut ei saa enne kokku panna, kuni pole teada, millised omavalitsused lõpuks omavahel käed löövad ja ühisvalla moodustamises kokku lepivad. Kindlalt on liitumas nn neli Pd ehk Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Puurmani vald ja Pajusi vald. Praegu pole veel selge, millise suuna kasuks otsustavad Kõo vald ja Võhma linn. Need Viljandimaa omavalitsused on saanud ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks ka Suure-Jaani vallalt ja nad on selle ettepanekuga nõustunud. Võhma linna sooviks oleks tegelikult ühineda Viljandi vallaga, millega Võhmal puudub ühine piir. Samas on Kõo valla ja Võhma linna esindajad andnud Põltsamaa suunal läbi rääkides märku, et kui nad  ühinevad, siis eelistaksid nad moodustuva ühisvalla kuulumist Viljandi maakonda. Põltsamaa vallavolikogu liige Erkki Keldo sõnul on maakonnad oma sisulise tähenduse kaotanud ja struktureeritakse ümber. Seetõttu ei pea ta vajalikuks praegusest maakondlikust kuuluvusest kinni hoidmist ja eelistab vastu tulla Viljandi maakonda kuuluvate omavalitsuste esindajate soovile.

Indrek Eensalu tõdes, et Kõo valla ja Võhma linna esindajate jaoks ei sobi kindlasti tulevase ühisvalla kuulumine Jõgeva maakonda. Väino Treiman kahtles, kas Viljandi maakonda kuulumine on vastuvõetav Puurmani vallale. Põltsamaa vallasekretär Janne Veski lausus, et Puurmani vald on nõus ka selle variandiga, kui tulevane Põltsamaa suurvald kuuluks Viljandi maakonda. Indrek Eensalu sõnul võiks tulevane Põltsamaa vald kuuluda Viljandi maakonda, kuid ühisvalla regionaalseks tõmbekeskuseks oleks Tartu linn.

Vallavolikogu liikme Liia Lusti sõnul on aastate jooksul välja kujunenud teatud maakondlikud institutsioonid, ta tõi näiteks Leader-tegevusgrupid. Kui need Jõgevamaal tegutsevad maakonnapõhiselt, siis Viljandimaal see nii ei ole. Liia Lusti sõnul järeldub tema toodud näitest, et maakondliku kuuluvuse muutmine toob  endaga paratamatult kaasa teatud muudatusi.

Toomas Joosep tundis huvi, mis on saanud Kolga-Jaani vallast kui ühest varasemast läbirääkimiste osapoolest. Indrek Eensalu sõnul on Kolga-Jaani läbirääkimised Põltsamaa vallaga peatanud, ent mitte lõpetanud. Piisavalt segadust on Kolga-Jaani vallas põhjustanud vallavanemate vahetumine, kus praegune on ametis olnud väga lühikest aega. Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on riigi esindajad andnud lubaduse, et riigi tasandil ehk maakondade-regioonide osas peaks suurem selgus saabuma juulikuu jooksul. Vallavanema sõnul on antud ka lubadus, et maakonnad jäävad senisel kujul alles. Erkki Keldo sõnul oleks võimalikult kiiresti tarvis otsustada, kes Põltsamaa vallaga liituda soovivad, sest järjest napimaks jääb aega, et partneritega mõistlikke läbirääkimisi pidada. Indrek Eensalu ütles, et Kõo vald on lubanud augusti lõpuks lõpliku otsuse teha. Eensalu soovitas Kõo ja Võhma suhtes kannatlikud olla, sest just nendest oleneb, kas ühisvald suudab ületada 11000 elaniku piiri, millega kaasneb märkimisväärne riigipoolne rahaline boonus. Tema sõnul oleks kurb, kui 11000 elaniku piirist ainult mõnisada puudu jääb.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus