Torma vald tunnustas kodukandist kaugemal õppivaid noori

Tänavusel Torma vallavolikogu esimehe Ülvi Noole ja vallavanem Triin Pärsimi Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud vastuvõtul tunnustati esimest korda piirkonna noori, kes kaugemates paikades asuvates gümnaasiumides või ametikoolides õppides paistavad silma hea õppeedukusega või eduka osalemisega mitmetel konkurssidel.

Helina Keiv pälvis tänukirja üleriigilisel kutsemeisterlikkuse võistlusel Noor meister puhastusteeninduse rühmas saavutatud I koha eest.

Jõgevamaa gümnaasiumi õpilastest said tänukirja maakonna parim peastarvutaja Risto Rumask, kellel head õpitulemused paljudes ainetes, edukas õpilane Eliise-Rosalinda Ude ja inglise keele olümpiaadi maakondlikus voorus I ja II koha võitnud Raido Everest.

Margit Raud kutsuti tänukirja vastu võtma hea õppeedukuse ja edukate sporditulemuste eest Nõo reaalgümnaasiumis ja Hedi-Lis Põllu heade õpitulemuste eest Noarootsi gümnaasiumis.

Sadala Külade Seltsi rahvamajas toimunud iseseisvuspäeva vastuvõtt kandis pealkirja “Väike ka võib olla suur”, mistõttu kultuuriprogrammi sisustasid nii lapsed kui ka täiskasvanud. Esinesid Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Torma valla ühisorkester, Torma valla noorte pasunakoor, Torma kapell ja Jõgeva muusikakooli rahvamuusikaansambel Tuustar, Torma põhikooli laste tantsuring, tantsurühm Somel, Torma naisrühm, Torma kitarriringi lapsed, Sadala-Laiuse noorte segarühm, Sadala laste tantsurühma Tantsupäkad poisid, Sadala Külade Teatri meestantsutrupp Samakas ja Sadala Külade Teater.

Vallavolikogu esimees Ülvi Nool ja vallavanem Triin Pärsim käsitlesid oma kõnedes Torma valla hetkeolukorda, lähemat ja kaugemat tulevikku seostatuna sündmustega Eestis ja rahvusvahelisel areenil. Tervise tugevdamise ja eestimaise toidu propageerimise seisukohalt pidas Ülvi Nool iseäranis oluliseks  hommikuputru, mida õpilastele Torma ja Sadala koolis pakutakse.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus