Tõenäoline uus Jõgeva linnapea on Mihkel Kübar

Pärast tänasel Jõgeva linnavolikogu istungil toimuvat reformierakondlastest linnajuhtide võimalikku umbusaldamist läheb poliitiline võim uuele koalitsioonile, kus linnapea koht kuulub Isamaa ja Res Publica Liidule. Tõenäoliselt võib linnapeaks saada praegune abilinnapea Mihkel Kübar.

Tänasel Jõgeva linnavolikogu istungil on lisaks linnavolikogu esimehe Meelis Pauklini ja linnapea Kalmer Laini umbusaldamisele päevakorras uue volikogu esimehe ja linnapea valimine, linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine ning palgaliste valitsuse liikmete ametissenimetamine.

Praegune abilinnapea Mihkel Kübar ütles, et on valmis võtma vastutust, kui teda Jõgeva linnapea kandidaadiks esitatakse. “Koostöö uues linnavalitsuses peaks tuginema partnerite omavahelisele usaldusele. Linnavalitsuse ja volikogu töös võiksid erinevad poliitilised jõud üksteisest lugu pidada,  üksteise ideid ja mõtteid austada,” märkis ta.

“Linnapea koha kuulumine uues koalitsioonis IRL-ile on Jõgeva linnale hetkel parim variant,” nentis linnavolikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Terje Mitt. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Aare Olgo sõnul läheb linnapea koht IRL-ile kui umbusaldamisprotsessi algatajale. “Omalt poolt soovib Keskerakond linna juhtimisse tuua rohkem stabiilsust ja kompetentsi,” ütles ta.

“Jõgeva linna juhtimises oli tõsiseid probleeme juba pikemat aega. IRL-i ja Reformierakonna koalitsioonis sõitis Reformierakond IRL-i headest mõtetest “teerulliga” samamoodi üle nagu volikogus meie ettepanekutest. Uues võimuliidus on kõik osapooled võrdsed, mida näitab seegi, et meie valimislubadused, nagu näiteks lasteaialaste ja noorte spordi toetamine ning matusetoetus, on koalitsioonilepingus arvesse võetud,” kommenteeris Olgo Jõgeval välja kujunenud uut poliitilist olukorda. 

Rohkem koostööd

Rahvaliidu fraktsiooni esimehe Mai Treiali sõnul vajab linnajuhtimine enam inimkeskset ja säästlikumat juhtimist. “Linnajuhil tuleb teha rohkem koostööd, et linn senisest enam ühtseks tervikuks arendada. Ta peab olema kui võlur, kes vormib kõik väärt mõtted linnakodanike teenistusse ega lase neil poliitilises võitluses kaduma minna,” ütles ta.

“Võimalikud ametipositsioonid on koalitsiooniläbirääkimiste käigus koostööleppesse sisse kirjutatud ja esitatakse otsustamiseks linnavolikogu liikmetele. Kui mind soovitakse näha kohaliku elu edendajana, siis olen valmis võtma vastutuse, et seista meie turvalise kodulinna ja linna kodanikest hooliva linnavalitsemise eest,” lausus Treial enda võimaliku osalemise kohta umbusaldamise järgses linnajuhtimises. 

Reform endal süüd ei näe

Jõgeva linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Raivo Meitus nentis, et uus koalitsioon tahetakse moodustada mitte  niivõrd soovist viia ellu maailmavaatelistest põhimõtetest tulenevat, kuivõrd soovist “ära teha” nii linnapea Kalmer Lainile kui ka Reformierakonna fraktsioonile.

“Oleme seisukohal, et kuna me pole valitsuskriisi algatanud, ei pea senine volikogu esimees ja linnapea praeguses olukorras omal soovil tagasi astuma.”

Meituse sõnul pöördus Reformierakond IRLi poole ettepanekuga jätkata pärast 2009. aasta kohalike valimisi tekkinud koalitsiooniga. “IRLi fraktsioon vastas aga eitavalt, ning saime teada,  et nende mõtteviis linna juhtimise ja arendamise küsimustes sarnaneb pigem opositsiooni käsitlusele. Tänase koalitsiooni jätkamine ja suhete taastamine saab toimuda vaid läbirääkimiste tulemusel, milleks Reformierakond on tahet üles näidanud. Paraku saab läbirääkimisi pidada kahe osapoole vahel, kellel mõlemal peab selleks soov olema.” 

Linnaeelarve saatus teadmata

“Praeguseks pole laiem avalikkus uut koalitsioonilepingut näinud. Seega pole teada, milliseid tegevusi kavandatakse, millised on eesmärgid,  kuidas need haakuvad linna rahaliste võimalustega. Ei ole teada, kas linna 2013. aasta eelarve, mis on ette valmistatud, võetakse vastu sellisena, nagu see kavandati ja avalikustati 2012. aastal, või viiakse eelarveprojekti sisse muutused. Oluline on, kuidas erinevate valdkondade tasakaalustatud arendamist suudetakse tagada olukorras, kus haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste töötajate ootused palgatõusuks on põhjendatud ja surve selleks on tõsine. Et “kodukulude kontrolli all hoidmine” (IRL-i valimislubadus) tundub tähendavat nende kontrollimatut tõusu, siis siin ootaks kindlasti mingeid “käegakatsutavaid tegevusi”. Loodame, et kuuldused sellest, et on olemas nimekiri inimestest, kellest tuleb vabaneda, ei vasta tõele ja kaadripoliitikas saab valitsema valiku tegemine ametialaste oskuste, mitte poliitilise kuuluvuse järgi.

Meituse sõnul on Reformierakond Jõgeva linnavolikogus olnud võimu teostamas kõigi osapooltega, kas siis fraktsioonide või isikute pinnal.

“Mingeid uusi momente nende maailmavaadetes ei ole täheldatud. IRL on olnud alati veidi kõhklev ja oma seisukohti enne otsuste tegemist muutev, Keskerakond samas aga kõige ühtsem ja distsiplineeritum partner. Kui vaadata praegu volikogus esindatud fraktsioonide valimislubadusi, siis on need üsna paljus kattuvad, erinevused on nüanssides ja mõne üksiku linnaeluvaldkonna eelistamises. Linna rahaline seisukord ei võimalda teha mingeid suuri muutusi. Suurem osa rahast läheb haridus-, sotsiaal-, kultuuri- ja spordivaldkonda. 13 protsenti kulub valitsemiseks ja 11 protsenti linna taristu käigushoidmiseks. Investeeringuteraha kulub lasteaia “Karikakar” ehitamiseks ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projektis osalemiseks,” rääkis Meitus.

Tema hinnangul on uue koalitsiooni kõige vastutusrikkamaks ülesandeks koolisüsteemi ümberkorraldamise lõpetamine ja Jõgeva põhikooli moodustamisega seotud küsimuste lahendamine.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus