Tänavu anti välja neli Elutöö Idat

Kolmapäeval Kamari Haridusseltsi seltsimajas peetud aastalõpuseminaril andis Jõgevamaa Keskraamatukogu juba kolmandat korda välja tublidele raamatukogutöötajatele mõeldud Ida preemiaid. Kui varasematel aastatel on preemiat antud välja neljas kategoorias, sest viienda kategooria nominente polnud, siis tänavu oli Elutöö Ida preemia saajaid  lausa neli.

Ida preemia eesmärk on avaldada tunnustust  isikutele, kes on oma tööalase tegevusega panustanud maakonna raamatukogunduse arendamisse ja  maine tõusu. Preemiat, millega käib kaasas vahva Ida-nimeline kaltsunukk, antakse välja viies erinevas kategoorias: Tegus, Üllataja, Kolleeg, Sõber ja Elutöö Ida.

Jõgevamaa Maakonna Keskraamatukogu peaspetsialisti Siiri Õunapi sõnul on Ida tuntust kogunud nii  oma maakonnas kui kaugemal.

Ida preemia ellukutsumise tingis vabariikliku raamatukoguhoidjate tunnustussüsteemi puudulikkus. Näiteks on tunnustussüsteemist  väljas linnraamatukogudes töötavad raamatukoguhoidjad, ” nentis Õunap, lisades, et

tänavuse aastani kehtis vabariigis süsteem, kus igal aastal tunnustati parimat maaraamatukoguhoidjat igast maakonnast. Tulevast aastast  antakse   välja vaid üks nimetatud preemia  — parimale maaraamatukoguhoidjale üle Eesti. Seega on preemia nominentidele seatud väga  suured nõudmised ja selle tunnustuse osaliseks saada pole lihtne.

Siiri Õunapi sõnul oligi senine süsteem ennast kümne aastaga ammendanud ning Jõgevamaa raamatukoguhoidjate tunnustamiseks mõeldud preemia sai ellu kutsutud just õigel ajal.  

Raamatukogundusele pühendatud elu

Aasta jooksul pensionile siirduva raamatukoguhoidja kauaaegset ja viljakat tööd tunnustatakse Elutöö Ida preemiaga. Tänavustel elutööpreemia laureaatidel koguneb nelja peale kokku 180 aastat raamatukogutööd!

Elutöö Ida vääriliseks tunnistati Palamuse raamatukogu legendaarne juhataja Mare Nahk, kes on samal kohal töötanud üle 46 aasta. Teine nominent Mare Lillmaa on raamatukogudes töötanud  kokku üle 45 aasta, neist 10  Mustvee Linnaraamatukogu lasteosakonnas ja 35  Jõgevamaa Keskraamatukogus Põltsamaal komplekteerija ning kataloogijana. Anne Ütt on raamatukogutööd teinud pea 43 aastat, neist paar esimest aastat Vägeva ja Kamari raamatukogudes. Elutöö tegi Anne Ütt Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnas Põltsamaal, kus 20 aastat lasteosakonna juhatajana töötas. Neljas elutööpreemia saaja Antonina Prusakova on töötanud pea 43 aastat Mustvee Linnaraamatukogu lasteosakonnas raamatukoguhoidjana. 

Kaks tiitlit maaraamatukogudesse

Tegusa Ida tiitli pälvib raamatukoguhoidja, kes on hoolikalt suhtunud oma tööülesannete täitmisse ning olnud oma tegevuses sihipärane ja sõnapidaja. Samuti peab selle preemia laureaat olema muutumisvõimeline ja kohanema uute oludega.

Tänavu tunnistati selle tiitli vääriliseks Lümati raamatukogu juhataja Ene Maasik, kes on maaraamatukogu juhatajana töötanud 40 aastat, neist 30 Lümatis. Tagasihoidliku ja vaikse, samas asjaliku ja sihikindla inimesena on ta kujundanud sealsest raamatukogust heal tasemel nüüdisaegse kirjasõnatempli, mis on mõnus ja hubane kooskäimiskoht,  olles sealkandis  paraku ka üks viimaseid külaelu kantse.

Hea kirjanduse tundja ja soovitaja ning tubli mälumängur Ene Maasik on esindanud Jõgevamaa raamatukogusid vabariiklikul kirjanduse tundmise võistlusel. Ta on tegev ka koduloo-uurimise ja külaelu edendajana, olles asjalikuks partneriks kohalikule vallale, kus tema sõnal on kaalu.

Üllataja Ida antakse välja sädemega raamatukoguhoidjale, kes on aasta uuendusmeelseima teo väljamõtleja ja elluviija. Tänavu tunnustati Üllataja Ida tiitliga Vaimastvere raamatukogu juhatajat Maris Paasi.  Preemia anti talle Dürrenmatti tragikomöödia Füüsikud“ lavastamise eest, mis etendus tänavu Kuremaa lossis. Nominendina seati Maris Paas  üles juba ka möödunud aastal, mil tema juhtimisel sai Paduvere Talumuuseumis lavaküpseks Martin Kõivu Küüni täitmine“.  

Kolleegi preemia Jõgevale, sõbra tiitel Tallinna

Kolleeg Ida preemia vääriliseks tunnistatakse inimene, kes on avatud ja hea suhtleja nii oma kolleegide kui teenindatavatega. Kolleeg Ida tiitli sai Jõgeva Linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Piret Kiisler. Kolleegide sõnul on Piret oma töös väga väle, abivalmis, sõbralik ja vastutulelik. Lisaks igapäevatööle on ta suurepärane fotokroonik, kes on fotokaamerasse kinni püüdnud“ nii Jõgeva Linnaraamatukogu kui ka Jõgeva linna sündmused ning neid ka fotonäitustel eksponeerinud.

Sõber Idaks valitakse aga inimene väljastpoolt raamatukogu ja nii tõstetakse esile neid, kes on Jõgevamaa raamatukogude ja siinsete töötajate suhtes näidanud üles lugupidamist, hoolivust ning on oma tegevusega raamatukogunduse edendamisele maakonnas kaasa aidanud.

Tänavu omistatakse see preemia Tallinnas tegutseva OÜ Deltmar programmeerijale Meelis Lilbokile, keda tunnevad hästi meie maakonna raamatukoguhoidjad, kes kasutavad igapäevatöös raamatukogude kataloogi- ja infosüsteemi R.I.K.S.  Meelis Lilbok on Jõgevamaa raamatukogudes kasutatava tarkvara väljatöötaja ja arendaja. Lilboki kandidatuuri esitanud raamatukogutöötajad on öelnud, et temalt saab abi alati rohkem, kui oodatagi osatakse. Kõik programmiuuendused ja -muudatused  on toimunud kiiresti ning valutult. 

Kunagise raamatukogujuhataja mälestuseks

Raamatukogutöös tunnustuse pälvinud saavad auhinnaks Palamuse käsitöömeistri Ingid Juuse valmistatud nuku, kes sai endale nime Põltsamaa raamatukogu kauaaegse juhataja Ida-Helene Sutt-Reima järgi, kes töötas juhataja ametis aastatel 1921-1940 ning 1943-1944. Kohalikel omavalitsustel on palutud leida võimalusi auhinnasaajaid ka rahaliselt premeerida. Maakonna raamatukogutöötajad tunnevad heameelt selle üle, et omavalitsused on  selles osas vastu tulnud ning on leidnud aega osaleda ka preemiate kätteandmise pidulikul tseremoonial.

Lisaks laureaaditiitlile premeerib Jõgevamaa keskraamatukogu ka erinevate kategooriate (va sõbra- ja elutööpreemia) kaht nominenti raamatutega.

Statuudi kohaselt võivad  Ida-kandidaate üles seda  kõik   

Tänavused Ida preemiad pälvisid

*Elutöö – Palamuse raamatukogu  legendaarne juhataja Mare Nahk

Maakonna keskraamatukogu komplekteerija-kataloogija Mare Lillmaa

Maakonna keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Anne Ütt

Mustvee linnaraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja Antonina Prusakova

*Tegus – Lümati raamatukogu juhataja Ene Maasik

*Üllataja – Vaimastvere raamatukogu juhataja Maris Paas

*Kolleeg – Jõgeva Linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Piret Kiisler

*Sõber – OÜ Deltmar programmeerija Meelis Lilbok

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus