Tahaks sopavaba sügist

Suvi on tõepoolest lõppenud ja sügis pressib sombuste ilmadega vägisi peale. Mis aga lõppenud ei ole, on Mustvee  põlisumbusaldajate surve Mustvee ekslinnapeale.

Kahju, et osad volikogu liikmed ja pingete tekitajad ei suuda asjadest õigesti aru saada. Linnapeal on esindusfunktsioon nagu ka Vabariigi Presidendil,  ja täidesaatvaks võimuks on Mustvee linnavolikogu nagu riigil Riigikogu, aga ilmselt ei suuda nad oma salasepitsuste kõrvalt sellise mõtlemiseni küündida. Lugedes viimast Mustvee Linnalehte, tuleb välja, et endine linnapea tuli Mustveesse ja on siin kõik pea peale keeranud ning kogu meie raha ära kulutanud või maha sõitnud  — ilmselt selle uue autoga, mis linnale soetatud…

Tore, kui inimesed oleksid kogu aeg nii abivalmid ja lahked, nagu nad on enne valimisi! Lubadused, mida jagatakse, tunduvad nii tõetruuna, et hakka või uskuma. Selleks, et mõni suurprojekt teoks saab, peab keegi enne piisavalt palju tööd tegema ja see võtab aega.  Mustvee linnas on samuti mitmeid näiteid, kuid võtame aktuaalsema ehk siis kultuurikeskuse. See asi on algatatud ja Euroopa Liidu kaasrahastamise heakskiidu saanud just endise linnapea ametisoleku ajal. Linnapead aitas tegus meeskond, kes linna huvidest lähtuvalt oma tööd tegi.

Tulles tagasi meie linnavolikogu juurde, siis tegelikult ei lähe ükski otsus ega ettepanek läbi ilma volikogu kinnituseta. Siinkohal tekib küsimus, et kui need volikogu liikmed, kes korduvalt on meie linnas linnapeale umbusaldust avaldanud ja lõppude lõpuks saanud enamuse kokku, et see läbi viia – miks neid siis ei olnud kohal või ei tõstnud kätt selle vastu, kui nende poolt välja toodud “puudused“ volikogus poolehoiu said?

Naljakas on läbi aegade olnud kõrvalt vaadata seda, kuidas mõnel hetkel ühes paadis istuvad volikogu liikmed ei suuda vahepeal omavahel kokkuleppeid saavutada ja siis panevad või üksteist trellide taha. See näitab, et soe koht toolil on nende ainus eesmärk. Linnaarendusest on nende inimeste mõtlemine ja ka tegelikud teod üsna kaugel.

Kui meie praegune linnapea räägib avalikult oma artiklis Mustvee Linna Lehes, et oli edukas juht ja kasvatas kasvuhoones lilli oma tööliste jaoks, siis hoidku kõigevägevam selle eest, et meie linnavalitsuse õuele hakkaks kerkima kasvuhoone…

Suureks probleemiks on meie uuele linnapeale ka tema eelkäija ametiauto teema. Miks sellega ikka koju sõideti ja tööle ja aeti linnaga seonduvaid asju ka nädalavahetusel. Ilmselt peab hakkama korraldama suviseid üritusi ja ka muul ajal aset leidvaid ettevõtmisi nädala sees  linnapea tööaja raames, et ei tekiks selliste asjadega probleeme.

Huvitav, miks ei tõstatatud seda probleemi siis, kui linna valitses üle-eelmine linnapea, kelle isiklikud kinnisvaraärid ja ettevõtmised asusid Mustveest kaugel. Temagi sõitis linna sõidukiga väljaspool tööaega ja nädalavahetustel. Ilmselt oleksid nad nii suurte läbisõitude ja rahanumbrite arvutamisel hätta jäänud.

Tõsi on, et valgustatud linn on  tore, kuid ärgem unustagem, et üldiselt on hakatud kõikide linnapeade ajal valgustust kasutama alates septembrist, mil lapsed kooli lähevad. Linnas liikudes olen tähele pannud, et peatänav on olnud valge aasta ringi! Teatavatel põhjustel venis sellel aastal valgustuse sisselülitamine septembris mingi tehnilise probleemi tõttu ja sattus juhuslikult ajutise linnapea valitsemisaja algusse. Valgustus ei ole linnapea rida, sellega tegeleb Mustvee linna allasutus Mustvee Linnavara OÜ. Nagu ka maa kuivendamise, veemajanduse ja muude linna haldusprobleemidega tegelemine. Seega tasuks linnakodanikel pöörduda taoliste küsimustega esmalt kõnealuse allasutuse juhataja poole. Paraku on viimastel öödel ka linna peatänav kottpime olnud.

Huvitav, kas praegune linnapea on maakuivenduse probleemid juba lahendanud? Talle määrati ju Mustvee Linnavolikogu otsusega piisavalt hea palk, praktiliselt 60 000 krooni ühe kuu eest, et väike truubijupp õigeks panna. Kas keegi tahab vastavalt rahasummadele lisaks ka tehtud tööde nimekirja üles riputada, et see ja too linnapea taotles need või teised asjad või organiseeris selle või teise asja?

Siiralt tahaks loota, et inimesed, kes Mustvees alaliselt elavad, ja ka need, kes siia ilmselt valimiste ajaks sisse kirjutati, teeksid oma otsuse oma peas ja ise läbi mõeldes, mitte aga selle najal, kes viimasel kuul talle kõige rohkem tere on öelnud või võltsi naeratuse saatel paremat “koogitükki“ pakkunud. Kindel on, et õiglus võidab nagunii ja pahategijad saavad karistatud. Mida varem, seda parem meie kodulinnale Mustveele. Äkki oleks lõppude lõpuks aeg aru saada, et pidev kraaklus ja teiste mahategemine ei arenda meie linna. Linna arendavad terve mõtlemine, lai silmaring ja piisavad kogemused, ning mis kõige põhilisem – omakasupüüdmatus! Ilusat sopavaba sügist! Kohtume kindlasti kõik valimiskasti juures!

Mustvee linna elanik

Kirja autor on toimetusele teada

blog comments powered by Disqus