Tabivere katlamajja ehitati uus taastuvenergiaplokk

Üheks saavutuseks, mille eest OÜ Tabivere Soojus pälvis tunnustuse Jõgevamaa Hea Keskkonnategu 2016, oli uue taastuvenergiaploki ehitamine Tabivere katlamajja.

OÜ Tabivere Soojus juhataja Rannar Raantse sõnul ehitati uus taastuvenergiaplokk Tabivere katlamaja laiendusena. “Rajasime uue katlaseamete hoone ja lao hakkepuidu hoidmiseks.

Tehnoloogiliselt on see sarnane 2012. aastal rajatud osaga. Seadmed on tarnitud Leedust UAB Kalvis tehasest ja neile on tehtud päris palju uuendusi, mis soodustavad hakkepuidu põlemist, Nii on paranenud tootmise kasutegur,” lisas ta.

Raantse märkis, et taastuvenergiabloki ehitamiseks ja seadmete paigaldamiseks kulus pool aastat. “Oleme seadnud eesmärgiks olla taastuvenergia katlamaja ja seepärast on oluline omada tehnoloogias dubleerivaid süsteeme. Ühe osa hooldamisel või remontimisel saame nüüd lülitada tööle teise taastuvenergia ploki. Uuest plokist saab katta ka lisakoormuse suurtest temperatuurikõikumisest talvel. “Praegu oleme jõudnud lõpule seadistamise faasiga ning veendunud seadmete töökindluses. Tabivere katlamaja taastuvenergia teise ploki rajamist toetas PRIA ja osa rahastati Swedbanki laenuga. Taastuvenergia kasutusele võtmine on Tabivere elanikele ja asutustele taganud stabiilse soojahinna ning varustuskindluse. Investeeringud taastuvenergiasse on olnud väga suured ja tehtud KIK-i ja PRIA toel ning rahastatud ka pangalaenuga. Mõne aasta pärast laenukohustused vähenevad ja see võimaldab tarbijatele soodsamat soojuse hinda pakkuda. Paikkonna inimeste tervisele ja kohalikule mainele on väga oluline euroopalikel väärtustel põhinev keskkonnakultuur.”

Raantse rääkis, et osaühingul Tabivere soojus on praegu 15 tarbijat, kuid võrguga on ühendatud 21 hoonet. “Samas on loota ka päris uusi tarbijad soojusvõrku. Värskelt valminud Tabivere valla ja KIK-i toel koostatud soojusmajanduse arengukavas on toodud välja eelistused ja suunised, kuidas kaugkütte sektoris edasi tegutseda. Praegu tegeleme projekteerimistöödega, et eeloleval suvel ühendada soojavõrguga osaliselt Same OÜ tootmishooned ja soovi võrguga liituda on avaldanud Tuuliku 4 kortermaja, mis on praegu ahiküttel.”

Tabivere katlamaja on alates 2012. aastast kasutanud põhikütusena hakkepuitu. Rannar Raantse sõnul saadakse suur osa hakkepuidust Jõgeva piirkonna metsatööstusettevõtetelt nagu Fööniks Ruudus OÜ ja Keraamika Puit OÜ ning samuti osa Lõuna-Eestis tegutsevalt Renlog OÜ-lt.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus