Suurpered pidasid jõulupidu

Jõgevamaal on juba hulk aastaid tegutsenud suurperede ühendus ehk MTÜ Neli ja Enam. Nädalavahetusel pidas organisaatsioon Pajusis jõulupidu.


Praegu juhivad Jõgevamaa suurperede ühendust põltsamaalased Margit Avi ja Kalev Pikver.

Pikveri sõnul hõlmab maakondlik ühendus kogu Jõgevamaa peresid, kus on kasvamas neli või enam last. Ühendus loodi kümme aastat tagasi Põltsamaa piirkonnas. Ühendusse saavad kuuluda pered, kus on alla 18aastased lapsed või kuni 26aastased õpilased, aga kui pere esindaja jätkab liikmemaksu tasumist ka pärast seda, kui tema lapsed ettenähtud east välja on kasvanud, võib ta  jätkuvalt organisatsiooni kuuluda. Margit Avi lausus, et ei tea, kui palju Jõgevamaal nelja ja enama lapsega peresid elab, aga ühendusse kuulub neid praegu 72. Tegelikult on Jõgevamaa lasterikaste perede ühendusega liitunud ka peresid Järvamaalt. Varem oli lasterikaste perede ühendus iseseisva organisatsioonina tegutsemas ka Jõgeva piirkonnas, kuid praeguseks on seal tegevus soikunud ning Jõgeva kandi suurpered liitusid Põltsamaa piirkonnas tegutseva ühendusega, millest kasvas välja MTÜ Neli ja Enam Jõgevamaa ühendus.

Suurpered on raskustega harjunud

Margit Avi peres on kasvamas 12- ja 10aastane tüdruk ning nelja-aastased kaksikud – poiss ja tüdruk. Kalev Pikveri lapsed on juba vanemad, aga ta tahab jätkuvalt suurperede rõõmudele ja muredele kaasa elada ning nende probleeme lahendada aidata. Margit Avi pere liitus ühendusega neli aastat tagasi ja tegutses seal aasta lihtliikmena. Margiti sõnul tekkis soov lasterikaste perede ühendusega liituda seetõttu, et sellistel peredel on sarnased mured ja probleemid.

Kalev Pikverist on saanud MTÜ Neli ja Enam Jõgevamaa ühenduse esimees ja Margit Avist ühenduse aseesimees. Nad valiti organisatsiooni etteotsa tänavu veebruaris ja nende volitused kestavad viis aastat. Maakondliku suurperede ühenduse juhatusse kuulub seitse liiget Jõgevamaa eri paikadest.

Üks tõsisematest arutlusel olnud probleemidest oli perekaardi tutvustamine, mille abil saavad suurpered teatud kauplustest soodsamalt oste teha. Suurperedele on perekaardist väga palju abi, ehkki Jõgevamaal on neid kauplusi vähe, kus kaarti kasutada saab. Lisaks võimaldab perekaart pääseda soodsalt mängumaale, samuti kehtib sellega soodustus Tartus Aura keskuses, aga ka Lõunakeskuse liuväljal ning selle kohal oleval turnimisalal.

Margit Avi sõnul käib suurperedel päris tihe suhtlus ka Facebook’i vahendusel. Paraku on paljud pered sellele vaatamata oma probleemidega üksi jäänud ega tihka minna abi küsima. Suurperede ühenduse üks eesmärkidest ongi taoliste perede leidmine ja nende kaasamine organisatsiooni tegevusse. Kalev Pikveri sõnul on suured pered raskustega harjunud ega julge sageli abi küsima minna.

Ühendust toetavad paljud head sponsorid

Pikveri sõnul kuulub MTÜ Neli ja Enam Jõgevamaa ühendus Eesti Lasterikaste Perede Liitu, mis aitab samuti perede probleeme lahendada ja kus korraldatakse mitmeid huvitavaid ettevõtmisi.  Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmed kohtuvad põhjalikumateks aruteludeks kahel korral aastas: kevadel Viljandis ning teist korda eri maakonnas. Tänavu toimus selline kokkusaamine Harjumaal Nelijärvel. 

MTÜ Neli ja Enam Jõgevamaa ühendusel on ka mitmeid häid toetajaid, enamik neist oma maakonna ettevõtted. Kalev Pikver nentis, et kui hakata korraldama suurte perede ettevõtmisi ainult osalustasu eest, siis poleks see võimalik, sest paljud pered ei suudaks seda tasuda.

Jõulupeoga saadi kenasti hakkama

Suurperede aasta võtab kokku ühine jõulupidu, mis on kõige suurem ja uhkem pidu kogu aasta jooksul. Tänavu sai see teoks Pajusi rahvamajas. Jõulupidusid on  peetud ka Lustiveres, Sadalas ja mujal. Tänavusel peol osales 21 peret.

Margit Avi ise käis peopäeva hommikul Põltsamaa ametikooli köögis süüa tegemas, Pajusi suurpere ema Maia Lepiste jagas aga kõigile peole tulnud peredele välja ühe jõululaulu sõnad, mille kõik koos  jõuluvanale ette kandsid.

Margus ja Terje Anier Jõgevalt rääkisid, et nemad kuuluvad suurte perede  ühendusse juba kolm aastat. Nende peres on kasvamas neli last vanuses 2.-19. eluaastani, kes ka kõik peole olid tulnud. Terje Anier ütles, et nemad pole ühingu ettevõtmistel  just sagedased osalejad, kuid jõulupidudel on siiski käidud.

Siimusti alevikus elava perekond Suvi ema Marge lausus, et nende peres on kasvamas viis last – neli tüdrukut ja üks poiss. Ühingusse kuulutakse kaks ja pool aastat.  Marge Suvi lubas edaspidi sagedamini ühingu üritustel osalema hakata. Tema kinnitusel saavad pered läbi ühingu arvestatavat materiaalset tuge ning ka lastel on siinsetel ettevõtmistel koos tore mängida ja joosta.

Jõulupeole järgneb ühingu tegevuses umbes kuu aja pikkune vaheaeg ja siis koguneb juhatus arutama vastlapäeva korraldamist. Vastlapäeva plaanitakse korraldada eraldi Jõgeva ja Põltsamaa kandis, aga samal päeval.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus