Suurenenud starditoetus soodustab töökohtade loomist

Alustavad ettevõtted saavad alates 16. märtsist taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) uuenduskuuri läbi teinud starditoetust, mille teravik on suunatud jätkusuutliku ja töökohti loova ettevõtluse soodustamisele. Ka EASi üldine fookus on uuel perioodil seatud kasvu- ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtetele. Senisest enam pöörame tähelepanu ettevõtjate nõustamisele ning mitmesuguste  teenuste ja koolituste pakkumisele.

Uue starditoetuse puhul on suurendatud toetuse mahtu, mis võib olla ühe projekti kohta kuni 15 000 eurot varasema 5000 euro asemel. Samuti on laiendatud finantseeritavate kulude hulka, mis võimaldab ettevõtjatel rohkem ning vabamalt oma tegevusi planeerida. Loodame luua uue toetusega üle Eesti vähemalt 1000 uut töökohta.

Kellele on uus starditoetus suunatud?

Starditoetus on mõeldud uutele ettevõtetele, kes loovad töökohti juurde.  Seetõttu ootame taotlema ambitsioonikaid, kuid samas realistlike plaanidega ettevõtjaid, kes juba pakuvad või hakkavad pakkuma oma piirkonnas tööd. Siinjuures on oluline, et ettevõtte vanus võib olla kuni kaks aastat.

Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmine on ülimalt oluline. Sellest tulenevalt on starditoetuse andmisel sisse viidud ka piirkondlik erisus. Tallinnas ja linna ümbritsevates valdades ning Tartus, kuhu niigi on koondunud lõviosa Eesti ettevõtlusest, peab ettevõte olema ekspordisuunitlusega, mujal see nõue puudub.

Kutsume eelnõustamisele

Uuendusena pakume projektide kohustuslikku eelnõustamist maakondlikes arenduskeskustes. See annab ettevõtjatele suurema kindluse, et tema projekt on piisavalt tugev, läbimaks toetusetingimuste sõela. Samas saab taotleja väärtuslikku tagasisidet, kuidas ettevõtet arendada.

Lisaks jälgivad maakondlikud arenduskeskused toetuse saajat kolme aasta jooksul ning pakuvad talle sobivaid koolitusi, mentorklubis osalemist, nõustamist ja muid arendustegevusi. Toetuse saajale on nõustamine ja kogenud inimese tugi oluline, et ettevõte saaks kohest tagasisidet ja nõuandeid, kui peaks esinema eesmärgist kõrvale kaldumist.

Uue toetuse eelised

Lisaks suuremale toetussummale ja eelnõustamisele, on uuenduseks ka rahastatavate kulude ringi laiendamine. Nüüd on lubatud ka tööjõukulude kandmine projekti kulusse. Loodetavasti julgustab see ettevõtlusega alustama, sest kuni 7500 euro ulatuses toetatakse tööjõukulude kompenseerimist. Sellega tagatakse alustavale ettevõtjale uute töökohtade loomisel kindlus.

Regionaalse arengu mõttes on kahtlemata positiivne see, et uued starditoetuse saajad muutuvad oma piirkonnas tööandjateks. Kui varem võis toetust saada ka ühe inimesega ettevõte, siis nüüdne starditoetus on selgelt suunatud uute töökohtade loomisele. Projekti lõpuks  peab ettevõttes olema vähemalt kaks töötajat minimaalse brutopalgaga 688 eurot.

Siinjuures on oluline, et tulemused ei pea olema saavutatud kohe esimese aasta jooksul, vaid ettevõtte käivitamiseks on aega.Investeeringud tuleb ära teha esimesel aastal ja lõplikud tulemused saavutada kolmanda aasta lõpuks. Varasem starditoetus eeldas aga tulemuste saavutamist esimese aasta jooksul. 

Alternatiivid starditoetusele

Iga alustava ettevõttega ei pea alati kaasnema rahaline toetus, vaid vahel on hoopis rohkem kasu kontaktidest ja nõuannetest. Lisaks starditoetusele, pakub EAS ettevõtetele koolitusi, mentorprogramme, inkubaatorites osalemist ja nõustamist.

EASi starditoetuse kõrval pakub töötukassa alustava ettevõtja toetust, KredEx aga stardilaenu ning laenukäendust. Leader –programmist saavad  toetust kohaliku tasandi tegevused ja kogukonnad. Maaelu ja põllumajandusvaldkonnas ulatab abikäe Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Starditoetuse taotlemiseks on vajalik eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses.

Lisainfo toetuse kohta www.eas.ee/starditoetus

Maakondlike arenduskeskuste kontaktid www.eas.ee/mak

INDREK KAJU, EASi juhatuse liige

blog comments powered by Disqus