Suuremad toetused enim abi vajavatele ning lasterikastele peredele

Eelolev suvi toob endaga kaasa olulise muudatuse peretoetuste maksmises. Seni on peretoetused olnud universaalsed, kõigile lastega peredele ühtemoodi. Juulikuust hakkavad lisatoetust saama need, kes kõige enam abi vajavad, ehk madalama sissetulekuga pered. Lisaks hakkavad märgatavalt suuremat toetust saama pered, kus kasvab kolm või enam last. Kinnitan, et ükski praegune toetus ära ei kao.  

Ees seisavad aga suured muudatused ning seepärast viiakse lastetoetuste reform läbi kahes jaos. Selle aasta 1. juulist tõuseb allpool suhtelist vaesuspiiri elavatel peredel esimese ja teise lapse toetus 28,77 euroni ja kõigil kolme või enama lapsega peredel 76,72 euroni lapse kohta. 1. jaanuarist 2015 on enim abi vajavate laste toetused praegusega võrreldes tõusnud kahekordseks, näiteks maksab riik siis kahe lapsega perele toetust ligi 38,36 eurot lapse kohta. Väga oluline on ka see, et täiendavaid toetusi ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel pere sissetuleku hulka. 

Lastetoetuste reformiga tähtsustame eriti neid peresid, kus kasvab kolm või enam last. Kui praegu on alates kolmandast lapsest toetus 57,54 eurot lapse kohta, siis alates 1. juulist tõuseb see kahe lapsetoetuse määra ehk 19,18 euro võrra 76,72 euroni kuus. Kui reform on 2015. aastal täielikult rakendunud, suureneb alates kolmandast lapsest toetus 95,9 euroni kuus. Alates kolmandast lapsest tõusvat lastetoetust eraldi taotlema ei pea, see suureneb automaatselt. Kui perre sünnib korraga kolm või veelgi rohkem lapsi, toetame sellist erakordset sündmust alates 1. juulist praeguse 320 euro asemel 1000 euroga lapse kohta. Seega hakkab kolmikute sünnitoetus  olema 3000 eurot, nelikutel 4000 eurot jne. 

Vajaduspõhise toetuse taotlemisest

Vajaduspõhiseid peretoetusi hakkavad määrama elukohajärgsed kohalikud omavalitsused ning neile tuleb ka vastav taotlus esitada. On sümboolne, et vajaduspõhist peretoetust saab taotlema hakata juba 1. juunist ehk alates lastekaitsepäevast. Valitsus otsustas hiljuti laiendada toetuse saajate ringi ning vajaduspõhise peretoetuse saajate ringi lisanduvad kõik toimetulekutoetust saavad lastega pered. Korraga määratakse toetus kolmeks kuuks ning toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist.

Vajaduspõhist peretoetust saavad taotleda pered, kus kasvab vähemalt üks laps ning perekonna sissetulek jääb allapoole suhtelist vaesuspiiri. Sel aastal on selleks piiriks perekonna esimese liikme kohta 280 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on see 140 eurot ning alla 14-aastase pereliikme kohta 84 eurot kuus. Vajaduspõhise toetusega lisandub ühe lapsega perele sel aastal 9,59 eurot kuus, mis 2015. aastaks kasvab 19,18 euroni. Näiteks neljaliikmelise perekonna puhul, kus on kaks täiskasvanut, üks 15- ning üks 10-aastane laps, on sissetulekupiiriks 2013. aastal 644 eurot. Seega on sellise koosseisuga neljaliikmelisel perekonnal 2013. aastal õigus toetusele juhul, kui perekonna keskmine netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on olnud väiksem kui 644 eurot kuus. 

Paar olulist muutust veel 

Eesti perekonnad on aja jooksul muutunud ning neid muutusi arvestab ka käimasolev reform.

Nimelt saab peretoetust taotleda ka last kasvatava vanema abikaasa. Eestis on üha rohkem kärgperesid, kus abielus olevatel vanematel on ühiste laste kõrval lapsed varasematest kooseludest. Nüüd tekib võimalus vormistada üks vanematest peretoetuste saajaks, mis võimaldab lapsed peres kokku liita. See omakorda annab õiguse saada suuremat lapsetoetust alates kolmandast lapsest peres või lapsehooldustasu 3-8-aastaste laste eest.

Igal suvel on paljud pered olnud silmitsi murega, et nende 16-aastastele ja vanematele lastele, kes on põhikooli lõpetanud, on lastetoetusi makstud tagantjärele siis, kui sügisel on koolist tulnud kinnitus, et laps ikka edasi õpib. Nüüd jõustub erisäte, mille kohaselt makstakse peretoetusi edasi ka suvekuudel. See peaks tooma rahu paljudele peredele. 

Täpsemat infot reformi kohta jagavad kohalike omavalitsuste töötajad, kes teavad muudatusi detailselt, ning lähiajal avame kodulehe www.lastetoetused.ee. Sellelt lehelt leiab ka oma pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri väljaarvutamiseks vastava kalkulaatori.

i

TAAVI RÕIVAS, sotsiaalminister

blog comments powered by Disqus