Saare valla eakam rahvas pidas pidu

Esmaspäeva õhtupoolikuks olid Voore aktiviseerimiskeskuse saali sügisesele kokkusaamisele oodatud valla auväärsemas eas inimesed, et koos meelt lahutada ja ühtlasi edaspidistest plaanidest kõnelda. Kohtuti vallavanemaga, võisteldi viktoriinis ja õpiti seeniortantsu.

Valla buss tegi ümbruskonna küladele tiiru peale ja nii ei olnud soovijatel kohalesaamisega muret. Kuigi mõnede varasemate kokkusaamistega võrreldes oli rahvast vähem, löödi elavalt kõiges kaasa ja nauditi üksteise seltskonda. Päeva lõpuks lepiti kokku, et edaspidi hakatakse kohtuma mitte ainult kord kvartalis, vaid juba iga nädal.

Mis, miks ja kuidas?

Esmalt andis aktiviseerimiskeskuse huvi- ja projektijuht Janne Karu sõna vallavanemale Jüri Morozovile, kes rääkis sellest, mis vallas parasjagu teoksil, miks mõned asjad on, nagu on ja kuidas lähemas ning kaugemas tulevikus vallaelu kujunema peaks. Täpsemalt kõneles ta käsil olevast noorteküla projektist, valla teede olukorrast ja Voore kandi rahva veemurede lahendamisest. Juttu oli ka Kääpale kavandatavast lasteaiast jne. “Noorteküla on tegelikult sotsiaal-, mitte äriprojekt, et toetada noorte perede maale elama asumist,” kinnitas vallavanem ning ütles, et vabariigi valitsusele on esitatud taotlus noorteküla maa vallale saamiseks. Kui maal on noori peresid, julgetakse loota, et ka kohalik kool tulevikus alles jääb. Praegu on 218 õpilast mahutavas Voore koolis lapsi vaid 90, kellest 20 elab õpilaskodus. Voore lasteaias on aga kõik nelikümmend kohta täis. Kääpale rajatava lasteaia eelprojekt on valmis, selleks planeeritakse vallavanema sõnul pool vallamaja hoonet. “Oluline on, et väikesed lapsed saaksid võimalikult kodu lähedal lasteaias olla. Kui aga mõni ergas ja aktiivne inimene tahaks lisaks veel eralasteaeda luua, siis vald toetab seda igati,” lubas vallavanem.

Küsimusi, millele vallavanemalt vastust sooviti ning mille üle omavahel arutleti, oli nii prügimajanduse korraldamise, Voore puhkeala tulevikuplaanide kui ka küttekollete ja elektriseadmete hooldamise ja mitmete muudegi eluliste probleemide kohta.

Vaimule ja kehale

Evi Lepiksoo andis vallavanemale üle hiljuti valminud kogumiku “Voore – mõnda aja- ja kultuuriloost” — tänutäheks innustuse ja toetuse eest selle koostamisel ning avaldas heameelt, et vallas võib täheldada lisaks majanduslikule edenemisele ka vaimset arengut. Kogumikke ja raamatuid on viimasel ajal välja antud juba mitmeid ja kuuldavasti on tulemas veel lisa. “Mida aeg edasi, seda väärtuslikumaks need väljaanded muutuvad. Kümne aasta pärast hoiad sellist raamatut kui hingeõnnistust. Mida rohkem me endast teame, seda kindlam on elada. Hea, et leidub inimesi, kes on võtnud siinkandis vaevaks raamatuid kokku panna. Kui vald sellist asja ei toeta, siis selles vallas pole ka tulevikku,“ leidis Jüri Morozov.

Siis asuti aga vaimu virgutama laudkondade vahelises viktoriinis, mille küsimused oli koostanud Tuulavere külavanem Ats Abroi, kes hiljem ka kõiki vastuseid vaimukalt kommenteeris. Nii saadi üheskoos teada mõndagi huvitavat, mille peale ehk varem polnud tuldudki. Et võistkondi oli kolm, said mõistagi kõik aktiviseerimiskeskuse poolt välja pandud auhinna.

Pärast pisikest ajutreeningut palus naabervallas Palal asuva Raatvere küla seltsingu eestvedaja ja seeniortantsu juhendaja Eha Veskimets kõiki tantsuringi. “Seeniortants ei ole mingi hüppamine ja kargamine, vaid pigem muusika järgi liikumine,” julgustas ta. “On ju hea vahel ennast paremini riidesse sättida ja kodunt välja teiste seltsi tulla, muusikast ja liikumisest rõõmu tunda.” Selles võidi üheskoos ka veenduda.

Päeva lõpuks võeti vastu otsus, et edaspidi hakkavad valla eakamad inimesed Voore aktiviseerimiskeskuses igal reedel kell 10.30 kokku saama. Järgmine kohtumine on 24. oktoobril.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus