Saare uus volikogu pidas kaks istungit järjestikku

Volikogu esimehena jätkab Aivar Kütt, kes pidas seda ametiti ka eelmisel perioodil. Aseesimeheks valiti Toomas Soosaar.

Moodustati volikogu komisjonid ja valiti nende esimehed. Arengu- ja eelarvekomisjoni hakkab juhtima Rita Kivisaar, sotsiaalkomisjoni Kalju London, haridus- ja kultuurikomisjoni Silvi Arold, maa- ja majanduskomisjoni Kalju Kahro ning revisjonikomisjoni Mati Miil.

Ainsa kandidaadina vallavanema kohale seati üles senine vallavanem Jüri Morozov, kes sai ka volikogu kõigi liikmete poolthääled. Nii jõudis 119 häälega volikokku valitud Morozov volikogu liikme staatuses olla napilt poolteist tundi.

Jüri Morozov ütles, et valla juhtorganites esindatud sotsiaaldemokraatide ja rahvaliitlaste koostöö, mis on ka seni olnud väga tulemuslik, kavandatakse edaspidi vormistada konkreetse tegevuskavana.

Kinnitati vallavalitsuse uus koosseis. Peale vallavanema kuuluvad sinna Jüri Koort, Märt Jallakas, Eda Arold ja Aare Uleksin. Poliitilise tasakaalustatuse kõrval oli oluline valikukriteerium inimeste tööalane professionaalsus, selgitas Morozov.

Et vallavanemaks valitud Morozovi asemel tulnuks volikokku Koort, kes on nüüdsest aga vallavalitsuse liige, saab volikogu uueks liikmeks nimekirjas järgmisena Heveli Ivask.

Volikogu istung ei piirdunud pelgalt valimisotsustega. Voore ökopaisjärve taastamise ja jääkreostuse likvideerimise projekti, mille kogumaksumus on üle seitsme miljoni krooni, omaosaluse katmiseks otsustati võtta viieks aastaks poolteist miljonit krooni pangalaenu.

Kõne all oli ka volikogu esindaja nimetamine Voore põhikooli hoolekogusse ning eelmisel kuul peetud istungil otsustatud Saare küla nime Kääpaks muutmise kuuajaline protseduur.

Volikogu järgmine istung toimub 9. novembril.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus