RMK kevadine koondamine jätab Jõgevamaal tööta kolm inimest

Uue aasta esimesel tööpäeval, 2. jaanuaril said ametikoha koondamisteate Jõgevamaal RMK süsteemis praegu veel metsnikena töötavad kaks meest, aprillist jääb tööta senine Elistvere loomapargi juhataja Sirje Saul.

Kokku jätab RMK kevadine koondamine Jõgevamaal tööta kolm inimest, üle Eesti aga pea 40, sest märtsist jääb senisest tööst ilma kokku 23 metsnikku, aprillis veel 14 loodushoiutöödega seotud inimest, nende hulgas ka Elistvere loomapargi juhataja.

RMK metsahalduse eest vastutav juhatuse liige Tiit Timberg selgitas, et uuel aastal jätkavad tööd metsnikud ja metsakorraldajad, kellel on tööks vajalik metsakorraldaja kutsetunnistus. 

Viiest metsnikust kolmel metsakorraldaja kutsetunnistus

“RMK korraldas kahe aasta jooksul kõigile metsnikele metsakorraldaja kutseeksami läbimiseks vajaliku koolituse ning pakkus võimaluse eksamit sooritada: kutsetunnistuse omandas 55 metsnikku, 23 see erinevatel põhjustel ei õnnestunud,” märkis Timberg. Aastavahetuse seisuga omab RMK Jõgevamaa metskonnas metsakorraldaja tunnistust viiest metsnikust kolm.

“2013. aasta kevadsuvel on koondatavatel järgmine võimalus metsainventeerija katsetöö sooritada  ja tunnistus saada. Selle tingimuse täitmine võimaldaks neil tulla RMK-sse uuesti tööle metsakorraldajana või juhul, kui on vakantseid ametikohti, metsnik-metsakorraldajana,” lisas Timberg. 

Loodushoiu osakonnast koondatakse vaid Elistvere loomapargi juhataja

Käesoleva aasta 5. aprillil liidetakse RMK loodushoiu osakonna Lõuna-, Kagu- ja Ida-Eesti piirkonna töötajad, siis jõuab järg veel 14 üleliigseks muutuva töötaja kätte. RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo põhjendas ümberkorraldusi Eesti Päevalehele vajadusega kujundada puhke- ja kaitsealade majandamiseks ühtne ja terviklik süsteem.

RMK pressiesindaja vahendas, et seni on lisaks loomade hooldajatele ja teistele sarnastele ametikohtadele Elistvere loomapargis olnud kaks tööjuhi ametikohta osaliselt kattuvate ülesannetega. Uues struktuuris on Elistvere loomapargis edaspidi üks tööjuhi koht. Seega tuleb Sirje Saulil uuele juhile koht vabaks teha.

2008. aastal koondas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ettevõtte uueks juhiks saanud Aigar Kallase käe all 140 inimest.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus