Rahvaküsitlus tõi selgust

Pajusi vallas on ikka räägitud sellest, et suuremale osale vallaelanikest on tõmbekeskuseks Põltsamaa linn, osale aga  Jõgeva linn.


Saamaks selgust, kas osa Pajusi valla külasid võiks edaspidi kuuluda Jõgeva suurvalla koosseisu, korraldas Pajusi vald  tänavu 1.-15. aprillini üheksas valla Jõgeva-poolses külas rahvaküsitluse. Sellele vastanud Kaave, Kose, Kõpu, Lahavere ja Vägari küla elanikud eelistavad edaspidi kuuluda Jõgeva piirkonda tekkiva suurvalla koosseisu, Aidu, Kauru, Tapiku ja Tõivere rahvas tahaks aga liituda Põltsamaa piirkonda tekkiva suurvallaga.

Keeruline seis Lahaveres

Ilmselt võib kõige enam kahtlusi tekitada Lahavere külas läbi viidud küsitluse tulemus. Seal väljastati 58 küsitlussedelit, millest tagastati 41. Tagastatud sedelitel ei avaldanud oma eelistust 12 küsitletut. Tulemuseks on peaaegu võrdne seis, kus Põltsamaad eelistas tulevase tõmbekeskusena 13 küsitlusele vastanut ja Jõgeva poole soovib liituda 14.  Kauru ja Tõivere külas eelistas 100 protsenti küsitlusele vastanuist kuuluda edaspidi Põltsamaa piirkonda tekkiva suurvalla koosseisu ning Kaave külas eelistasid kõik vastanud Jõgeva piirkonda. Ühtekokku väljastati 394 küsitlussedelit, millest tagastati 261. Sedeleid, kus polnud märgitud liitumiseelistust, oli 17, ning rikutud sedeleid kolm. Põltsamaa piirkonda tekkiva suurvalla koosseisu eelistab edaspidi kuuluda 117 küsitlusele vastanut ja Jõgeva piirkonda 124 vastanut.

Vaja Jõgeva valla initsiatiivi

Pajusi vallavolikogu esimehe Toomas Teppo sõnul muudab olukorra keeruliseks fakt, et Jõgeva piirkonnas on omavalitsuste liitumise teema soiku jäänud. Kunagi varem on Jõgeva piirkonna rahvaga sellel teemal juttu olnud, aga nüüd enam mitte. Pajusi vallavolikogu liikmed võtavad küsitluse tulemused teadmiseks ja  arvestavad sellega. Praegu pole Pajusi vald Jõgeva piirkonda eelistavate külade osas Jõgeva vallale liitumisettepanekut tehtud. Toomas Teppo  sõnul saab selle probleemi lahendada vaid koostöös Jõgeva valla esindajatega. Seetõttu ootab Pajusi vald nüüd Jõgeva valla initsiatiivi.

Küsitlus tuleb ka Sadukülas

Puurmani vallavolikogu esimehe Aare Järviku sõnul otsustati viimasel vallavolikogu istungil, et Saduküla piirkonna külades  tuleb kõigepealt korraldada rahvakoosolekud, millele järgneb küsitlus.

Aare Järvik tõdes, et ka Pajusi vallas korraldatud rahvaküsitluse tulemused on Puurmani vallale olulised. Puurmani vallavolikogu päris kindlasti jõuvõtteid ei kasuta ja nad  tegutsevad vastavalt Saduküla piirkonna elanike soovile.

Jõgeva vallavolikogu esimehe Tiit Lääne sõnul on Jõgeva vald  kindlasti nõus Pajusi vallaga läbirääkimisi pidama ning  Pajusi valla Jõgeva-poolsed  külad võiksid kuuluda Jõgeva valla koosseisu. Seda teemat arutatakse põhjalikult Jõgeva valla haldusreformi komisjonis. Samasugune on olukord on ka Puurmani valla Saduküla piirkonnaga. Ka Jõgeva valla elanikele on plaanis  küsitlus korraldada, et saada teada, mida arvatakse võimalikest Jõgeva vallaga liitujatest. Tiit Lääne kinnitas, et Jõgeva valla sooviks on moodustada vähemalt 11 000 elanikuga suurvald. Jõgeva vald on teinud ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks Jõgeva linnale ja Palamuse vallale.  

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus