Puurmani mõisa vanasse tõllakuuri tuleb poiste tööõpetuse klass

Masu lõi ehitamishinnad alla, tänu sellele saab  Norra abiraha toel lisaks Puurmani mõisahoonele korda ka mõisa vana tõllakuur, kuhu sisustatakse gümnaasiumi tööõpetuseklassid.

Endise tõllakuuri esimesele korrusele tulevad ruumid poiste õpeta­miseks ja katusealuse korruse saavad oma kasutusse tüdru­kud.

Puurmani vallavanem Rauno Kuus ütles, et tööd lähevad maksma umbes 5,5 miljonit krooni. 

Muinsuskaitsel ranged nõuded

Ehitushange poiste tööõpetuse klassi rajamiseks oli 5,4 miljonit, kuid seoses muinsuskaitse nõudmisega võib ehitamine kallimaks minna. Nimelt ei luba muinsuskaitse seinte soojustamist, sellepärast tuleb suurendada küttevõimsust ja radiaatorite arvu, sest hoone soojapidavus jääb kehvemaks.

Riigihankel, mis lõppes novembri alguses, osales kokku neli pakkujat. Soodsama pakkumise tegi Tevo. Sama firma rekonstrueeris ka Puurmani lossi.

Tööd peavad olema valmis järgmise aasta aprilliks ja seejärel  on ruume või­malik kasutada ka vallarahval oma huvitegevuseks, näiteks puutöö-, õmblus- ning käsi­tööringil.

Puurmani lossi kordategemiseks sai vald Norra ja Euroopa majanduspiirkonna rahastatava regionaaltoetusena miljon eurot ehk 15,67 miljonit krooni. Omaosalusena lisas vald 2,76 miljonit krooni. 

Lossi renoveerimisest jäi raha üle

Kui Puurmani lossi sise- ja välistööd olid tehtud ja raha üle jäi, taotles vald projektis muudatusi, et allesjäänud raha teisteks hädavajalikeks töödeks kasutada. Muudatuste taotlemine oli vallavanema hinnangul pikk protsess, võttis aega viis kuud ehk mai algusest septembri lõpuni, sellepärast tuleb nüüd ehitada talvel ja kõik peab tehtud saama tuleva aasta aprilli lõpuks, nii et  ka kõige parema tahtmise juures ei ole võimalik midagi kuhugi nihutada.

Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi rahaga tehti Eestis korda kaheksa mõisakooli, kõik said 14 kuni 18 miljonit krooni, millele lisandub valla omaosalus. Eestis on 63 mõisahoonetes tegutsevat kooli, neist 50 on koondunud mõisakoolide ühingusse.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus