Puurkaev-pumbamaja kuulutati peremehetuks varaks

 

Põltsamaa vallavolikogu detsembrikuisel istungil oli juttu sellest, et Põltsamaa vallas Umbusi külas asub endisele Lillevere kolhoosile kuulunud suurfarmi juures puurkaev-pumbamaja hoone, mis ei kuulu aga suurfarmi kinnistu piiresse. Täpsemalt väljendudes on see hoone omandireformi käigus kinnistu piiridest välja lõigatud.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson ütles, et ilmselt pole selle hoone omandiõigust suudetud tuvastada. Nüüd soovitakse anda puurkaev-pumbamaja uute omanike valdusse, kellel on huvi puurkaev uuesti tööle rakendada.

Kui hakati uurima, kellele see hoone kuulub selgus, et tegemist on peremehetu varaga. Põltsamaa vallas anti puurkaev-pumbamajast teada möödunud aasta oktoobris ametlikes teadaannetes ja piirkondlikus ajalehes, kuid keegi ei tunnistanud end hoone peremeheks.

Toivo Tõnson tegi Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku võtta Umbusi puurkaev-pumbamaja arvele peremehetu varana ja nii toimitigi.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus