Põltsamaal otsitakse ujulale arendajat

Põltsamaa vald on ette valmistamas hanget ujula teenuse ostmiseks. Peetud aruteludel on vaagitud juba ka erinevaid võimalikke ujula asukohti. Arendaja leidmiseks töö praegu alles käib.


Valla seisukohalt on oluline, et kohapeal oleks võimalik anda ujumise algõpetust õpilastele ja lasteaialastele. Et neid ei peaks transportima Kuremaale, Tartusse või Paidesse ujuma.
Siiani on veel kasutuses nõukogude ajal valminud Põltsamaa EPT ujula Roosiaia teel, paraku on tegemist juba amortiseerunud, avariilises seisukorras ja remonti vajava hoonega, mida rekonstrueerima hakata plaanis pole.

Otsitakse arendajat

Vald sooviks saada Põltsamaale minimaalselt kolme 25-meetri pikkuse rajaga ujulat.
„Tänane plaan on see, et vald püüab hanke abil leida arendaja, kes ehitaks Põltsamaa linna ujula koos erinevate lisateenustega ning kellelt vald omakorda ujulateenust ostaks. Teisisõnu valmistab vald ette hanget ujula teenuse ostmiseks, mitte rajamiseks,“ selgitas arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos.
Vald sõlmiks arendajaga kümneaastase lepingu, ostes teatud mahus ujumisõppe teenust koolidele ning doteerides kontsessioonilepinguga ujula ülalpidamist.
Kristi Klaos tõi võrdluse Viljandiga, kus kontsessioonihankega leiti arendaja, kes ehitab ujulakompleksi koos hotelliga ja hakkab seda ka ülal pidama ning kellelt omavalitsused hakkavad omakorda ujulateenust ostma.
„Olemasolev ujula on väga kehvas seisus ning vald lähiaastatel nii suurt investeeringut, et ehitada ise ujula, ilmselt teha ei suuda. Arendaja abil saaks selle eeldatavalt tehtud kiiremini,“ märkis Klaos. Ta lisas, et arendaja võiks lisaks basseinile pakkuda ka teisi lisandväärtust andvaid teenuseid, nagu spaa-teenust, valikut erinevatest saunadest, mullivanne, massaažitube, võib-olla ka majutust.
Ühe võimaliku asukohana on välja käidud ka Uue-Põltsamaa mõisa kõrval olev maatükk.
„Põltsamaa kooli kõrvale kavandatud ujula planeering on tühistatud seoses eraettevõtja poolse arendustegevusega ning ujula planeeringu algatamisega Uue-Põltsamaa mõisa kompleksi juurde. Uue-Põltsamaa mõisa poolne detailplaneering on aga koostamisel ning valla poolt korraldatav ujulateenuse ostmise hange oleks konkreetsem sisend ka antud arendaja (Uue-Põltsamaa mõisa arendaja – toim) jaoks, et minna juba konkreetsemaks nii ajakavas kui ka pakutavas teenuses,“ lausus Kristi Klaos.

Sobivaid asukohti palju

„Lisaks Uue-Põltsamaa mõisa potentsiaalsele erakinnistule on vald kaardistanud ka teisi võimalikke ja üsna atraktiivseid ning sobivaid asukohti, kuhu arendaja võiks ujulat planeerida. Sealhulgas on nii valla, riigi kui ka eraomandis, kuid müügis olevaid kinnistuid ja hooneid, nagu Kördiööbiku park koos Kördiööbiku kohvikuga, millest viimane on müügis, samuti Orkla vana kontorihoone, kus on olemas ka vastav detailplaneering, eeliseks on asukoht jõe ääres ja lossi lähedus, samuti võimalus koos Orkla tehasega energia taaskasutuseks,“ tõi Kristi Klaos näiteid.
Uue ujula perspektiivikate asukohtadena on välja pakutud veel müügis olev vana kinohoone ja Aleksandrikooli hoone Kaarlimõisas. Ka kunagi välja pakutud asukoht Põltsamaa ühisgümnaasiumi õuealal pole täiesti välistatud.
„Lõpliku asukoha otsustab siiski arendaja ja valla poolt suures plaanis ühtegi kohta ei välistata. Samas oleks ideaalne, kui lisaks ujula rajamisele saaks selle käigus ka mõni vana hoone väärindatud ja elu uuesti sisse,“ märkis Kristi Klaos.
„Juhul, kui vallal sellisel moel arendajat siiski leida ei õnnestu, proovitakse seda leida kas mõne aja pärast uuesti või ehitab vald kaugemas tulevikus juba ise. Tõenäoliselt ei juhtu seda aga lähema viie aasta jooksul.“
Hange ujula teenuse pakkumiseks on Põltsamaa vallal plaanis avaldada lähema kuu aja jooksul. Seni püütakse leida ka potentsiaalseid investoreid ja arendajaid.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus