Põltsamaal kogunes noortevolikogu algatusrühm

Kui Mustvee vallas on noortevolikogu juba asutatud, siis Põltsamaa vallas toimus organisatsiooni algatuskoosolek möödunud neljapäeval. Noortevolikogu pakub noortele võimalust osaleda poliitilistes otsustusprotsessides ja rääkida kaasa oma koduvalla oluliste probleemide lahendamisel ning valda puudutavate otsuste tegemisel.


Põltsamaa vallavalitsuse saali oli kogunenud noori mitmest valla koolist, ent lõviosa oli Põltsamaa ühisgümnaasiumist. Kohale oli tulnud ka noori, kes õpivad Põltsamaa vallast kaugemal, kuid tahavad aktiivselt koduvalla noorte tegevuses kaasa lüüa. „Mul on hea meel, et pikalt jutuks olnud teema hakkab tõeks saama ja noortevolikogu lõpuks ametlikult ära vormistatakse,“ lausus kokkutulnute poole pöördunud Põltsamaa vallavanem Margus Möldri. „Põltsamaa vald on päris suur ja seetõttu on tore, et teid on siia kokku tulnud valla eri nurkadest. Mida laiem on ala, mida esindate, seda paremad otsused noortevolikogust tulevad.“

Vallavanem avaldas lootust, et aja jooksul saavad noored ettekujutuse poliitilisest tegevusest. Missugune roll on vallavalitsusel ja vallavolikogul, saavad noored teada ajapikku volikogu töös kaasa lüües. Vallavanem lubas noorte jaoks kindlasti aega leida ja nendega kohtuda, et selgeks teha, mida noored päriselt tahavad ja mõtlevad.

Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm rääkis lühidalt oma elust. Ta sattus noore poisina noorteühendusse Juventus, kus asus tegutsema vabatahtlikuna. Sealt sai alguse tema huvi omavalitsuste töö ning üldisemalt poliitika vastu.

„Just noorteühendusest alguse saanud protsessi tulemusena olen jõudnud oma tänase ametini,“ lausus Külanurm. Abivallavanemana on tema ülesandeks tegelda probleemidega, mis puudutavad koostööd teiste organisatsioonidega. Just möödunud neljapäeval kohtus ta ühe riiklikku sihtasutuse esindajaga, kes tegeleb investorite Eestisse meelitamisega. Läbi investeeringute tekib valda juurde uusi töökohti, mis loob ka paremad võimalused Põltsamaa vallas elada ja tegutseda.

Samal päeval Adavere mõisasaali kogunenud Põltsamaa vallavolikogu liikmetele andis informatsiooni noortevolikogust vallavolikogu aseesimees Erkki Keldo. Noorsootöö seadusest tulenevalt on noortevolikogu nõuandev organ.

Erkki Keldo sõnul peaks noortevolikogu töös osaleja elama samas omavalitsuses. „Kui keegi on ennast tasuta ühistranspordi pärast Tallinna sisse kirjutanud, aga tahab oma kodukoha tegemistes kaasa lüüa, ei tohiks talle elukoha tõttu takistusi teha. Vallavolikogul peaks olema esindaja, kelle poole noored oma probleemide ja ettepanekutega saaks pöörduda,“ rääkis Erkki Keldo. Noortevolikogu algatusrühma liikmed saavad taas kokku 27. novembril.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus