Põltsamaa vald on euro tulekuks valmis

Põltsamaa vallavolikogu tänavusel viimasel istungil oli juttu määrusest, kus on välja toodud Põltsamaa vallas makstava sünnitoetuse ja matusetoetuse määr ning toetuste väljamaksmise põhimõtted. Alates käesolevast aastast maksis Põltsamaa vald 5000 krooni suurust sünnitoetust kahes osas, millest 3000 krooni maksti pärast lapse sünni registreerimist ja 2000 krooni pärast lapse aastaseks saamist.

Nüüd on Põltsamaa valla poolt makstava sünnitoetuse määr välja arvutatud eurodes. Alates 2011. aastast saab sünnitoetuse esimese osana kätte 200 eurot ning lapse aastaseks saamise puhul makstakse 120 eurot. Sünnitoetuse maksmisel on tingimuseks, et vanema ja lapse elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oleks jätkuvalt Põltsamaa vald.

Matusetoetuse suurus on uuest aastast 100 eurot (varem 1500 krooni). Põltsamaa vallasekretäri Janne Veski sõnul on matusetoetus eurodes pisut suurem, kui  see oli krooni käibeloleku ajal. Põltsamaa vallavolikogu kiitis oma otsusega uuest aastast kehtima hakkavad toetusemäärad heaks. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus