Põltsamaa piirkonnas nähakse regiooni keskusena Tartut

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson ütles, et Põltsamaa piirkonna elanike jaoks on tegelikuks regionaalseks keskuseks Tartu linn, kuhu on 60 kilomeetrit. Põltsamaa vallasekretär Janne Veski märkis, et kõigepealt tuleb jõuda selgusele, milline on tulevikus ümber Põltsamaa linna moodustuv ühisvald, ja alles seejärel saab otsustada, milline võiks olla maakonna või regiooni keskus.

Toivo Tõnson lisas, et Põltsamaa piirkonna elanikud oleksid ilmselt valmis selleks, et nende regionaalseks keskuseks saab Viljandi, kuid loogiline regionaalne keskus on Põltsamaa kandi inimeste jaoks ikkagi Tartu. Kui aga Viljandi regionaalseks keskuseks saab Pärnu, siis ei sobi see Põltsamaa kandi inimestele kindlasti mitte. Vallavanem ütles, et Tartu on regionaalse keskusena vastuvõetav ka Kõo ja Imavere vallale ning Võhma linnale.

On avaldatud ka arvamust, et maakonnad jäävad praegusel kujul  alles. Samas on öeldud, et moodustamisel on regioonid ning suve jooksul selgub, mitu regiooni Eestisse jääb ja mida need regioonid endast täpsemalt kujutavad. On pakutud, et Eestis võib moodustuda neli kuni kuus regiooni. Selgusetus maakondade tuleviku osas on takistuseks praegu Viljandi maakonda kuuluvatele omavalitsustele, mille esindajad Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna esindajatega läbirääkimisi peavad. Need omavalitsused on teada andnud, et nad pole nõus  Põltsamaa valla ja linnaga ühinema juhul, kui Põltsamaa piirkond jääb jätkuvalt Jõgeva maakonna koosseisu. Siit edasi mõeldes tekib Toivo Tõnsoni sõnul küsimus, et kui moodustub neli kuni kuus regiooni, kas siis saab Põltsamaa tulevaseks regioonikeskuseks Tartu või Pärnu.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus