Põltsamaa noortele kaks uut atraktsiooni

Sellel nädalal avatakse Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppehoonete juures uued atraktsioonid: täna kell 15.30 Veski tänava koolimaja sisehoovis rulapark ja homme kell 11.45 Lille tänava sisehoovis madalseiklusrada.


Tänavu suvel avanesid võimalused nimetatud rajatiste püstitamiseks ning paljud on teinud selle nimel hoolega tööd, et liikumisatraktsioonid kiiresti valmiksid. Rulapargi, mis läks maksma 50 000 eurot, püstitas Tiptiptap OÜ ja seiklusraja (4500 eurot) 3park OÜ. Mõlema atraktsiooni juurde pannakse üles ka infotahvel, kuidas neid turvaliselt kasutada. Vastava info leiab ka Põltsamaa ÜG kodulehelt.

Põltsamaa vallas on noortele ligi 140 huviringi ja muud võialust aktiivsel vaba aega veeta. Täiendava toetuse abil tegeletakse olemasolevate võimaluste arendamise ja uute loomisega. Seiklusrada sai valmis tänu Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse „Tervist ja heaolu toetavate tegevuste“ projektitoetusele, kohalikele ettevõtetele, MTÜdele, lapsevanematele ning teistele headele abilistele.

Rulapargi vajalikkust on tõendanud noorte endi initsiatiiv selle arendamisel. Tänu Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse noorsootöötaja Merle Vahti eestvedamisele said noored kokku ja panid oma nägemuse kirja. Suure panuse rulapargi projekteerimiseks andis Kaspar Kallasmaa koos sõprade Ilmar Jakobsoni ja Martin Laanemäega.

Kuna Põltsamaa jõe ääres seni rulapargina kasutusel olev plats jäi uute vahendite jaoks väikeseks ja pealegi on seal tegemist muinsuskaitsepiirangutega, siis tuli leida uus koht. Parim variant oli Veski tänava koolimaja sileda asfalteeritud platsiga sisehoov. KTG noorsootöö koostööprojekti raames ostetud tõukerattaid ja kiivreid saab laenata noortekeskusest. Kiivri kandmine on rulapargis kohustuslik. Noorsootöötaja eestvedamisel on käidud tõukerattatrennis Viljandi, Paide, Võru ja Pärnu skatepargis. Nüüd hakatakse otsima juhendajat, et alustada kevadel tõukerattatrennidega ka Põltsamaal.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus