Põltsamaa kesklinn jälle kenamaks

Põltsamaa kesklinn tehakse taas kenamaks, kui pais renoveeritakse ja ka kalapääs rajatakse. Praegused paisutusrajatised ei võimalda tehniliselt veehoidla veetaset paindlikult reguleerida, samuti pole võimalik suurvett operatiivselt läbi lasta, hoida ära veetaseme liigset tõusu ega alanemist ning sellega kaasnevat kahju.

Kalapääsu pole praegu jõel üldse. Samuti on paisu taha kogunenud suur hulk setteid, mis halvendab oluliselt tammi taga oleva jõesängi bioloogilist mitmekesisust, tõstab kunstlikult jõe veetaset ega võimalda paisu optimaalset toimimist.

Paisjärve korrastamine on kavas kuni 500 m ulatuses paisust ülesvoolu, kuhu on kogunenud kõige suurem hulk setteid.

Projektist saavad kasu Põltsamaa jõe vee-elustik ja jõe kaldal asuvad muinsuskaitsealused hooned. Kalapääsu positiivne mõju avaldub Kamari-Rutikvere vahelisel jõelõigul. 

16. aprill 2013

blog comments powered by Disqus