Piret Kaur panustab koostööle

Saare valla arendusnõunik loodab, et lähitulevikus on võimalus külastada osalemiselamust pakkuvat mütoloogilis-muinasjutulist renoveeritud Kalevipoja muuseumi.

Hiljuti Saare vallavalitsuse arendusnõunikuna tööle asunud Piret Kauri üheks tegevuse eesmärgiks on piirkonna majanduse elavdamine ja mainekujundus. Tema sõnul tuleb ettevõtluse kiirema arengu tagamiseks oluliselt suuremat tähelepanu pöörata koostöövõrgustiku kujundamisele. Kauri sõnul on tähtis elavdada kogukonnasisest koostööd, luues ettevõtlike inimeste koostöökoda. “Üheskoos on võimalik välja töötada uusi tooteid, teenuseid, mainekujundust, turundusplaani jm. Vajalik on ületada märkimisväärse osa noorte ükskõiksus ümbritseva elukeskkonna ja maakonna arengu suhtes. Plaanis on läbi erinevate programmide ettevõtlusõpe koolilastele, õpilasfirmade loomine, töö- ja puhkelaagrite korraldamine. Tähtis on jätkata või taaselustada meie piirkonda tutvustavad üritused,” ütles Kaur.

Eelkõige puhke- ja turismipiirkond

Arendusnõunikul tuleb Saare vallas tegeleda väga mitmete valdkondadega. Ametikoha peaeesmärk on piirkonna põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine,  valla arengukava koostamise ning täiendamise koordineerimine. Ülesannete hulka kuulub projektide  kirjutamine, rahastamisvõimaluste otsimine ja juhtimine.

Piret Kauri sõnul on Saare valla võimalik arengusuund puhke- ja turismipiirkonnana, kus oleks põimunud hästiarendatud majutus- ja toitlustusteenus ning loodus-, ajaloo ja kultuuriturism. Vajalik on olemasolevaid ressursse paremini kasutada ja arendada. Valla külastatavust suurendaks  kultuuri- ja looduspaketi koostamine Saare vallas ja lähiümbruses asuvatest objektidest.

Praegu käivad ettevalmistustööd taotluse esitamiseks EASile, et toetust saada Kääpa külas asuva Kalevipoja muuseumi renoveerimiseks ja muuta hoone kaasaegseks külastuskohaks. Kogu planeeritud muuseumi lahendus oleks mütoloogilis- muinasjutuline ja looks ettekujutuse Kalevipoja lugudest. Muuseum pakuks külastajatele osalemiselamuse, luues neile võimaluse aktiivseks tegevuseks. Kavas on paigaldada ka valgustatud Kalevipoja reklaamkuju Jõhvi- Tartu maantee äärde. Loodame, et antud projekti toetatakse, mis annaks võimaluse alustada ehitustegevusega juba lähiajal.

Plaanis on välja arendada  Voore puhkepiirkond. Tulevikus võiks Voore paisjärvel aktiivsete tegevustena harrastada kajaki-, paadi-, veesuusasõitu, aerusurfi. Seal pakutaks erinevate veesõidukite koolitust. Uuendatud ja rajatud oleksid uued matka- ja loodusõpperajad, mis võimaldaks orienteerumisõpet või -mänge. Ehitatud oleks parkla karavanidele ja haagissuvilatele. Korraldatakse kala- ja veefestivale, suvepäevi ja talimänge.

Piret Kaur elab Pala vallas ja juhendab Kaitseliidu Jõgeva maleva Pala rühma kodutütarde ja noorkotkaste tegevust. Ta peab väga vajalikuks kaasa aidata Peipsi piirkonna multifunktsionaalse noorte- ja kaitseorganisatsioonide keskuse ehituse jätkamisele Voore külas, kus leiaksid tegevust nii kodutütred, noorkotkad, kaitseliitlased jt huvilised.

Oma senise hariduse ja töökogemuse kohta rääkis Piret Kaur, et tema lapsepõlvekodu on Ida-Virumaal Kiviõlis. “Aastal 2006 asusin tööle Saare valda raamatupidajana.

Maakohas elades olen alati soovinud midagi kogukonna heaks teha. Aastast 2008 olen tegelenud Jõgeva maleva oma piirkonna kodutütarde ja noorte kotkastega. Korraldanud laagreid ja erinevaid tegevusi, mis võimaldaksid noortel väljaspool kooliaega aktiivselt ja huvitavalt aega sisustada. Olen kirjutanud ka väiksemaid projekte, näiteks Pala valla Lümati külaplatsile mänguväljaku ehitamiseks, Eesti Kultuurkapitalile loovtantsu õpitoa  läbiviimiseks jt.

Üheks tähtsamaks väärtuseks pean koostööd nii väiksemas kui suuremas plaanis. Väärtustama peab iga inimest ja andma talle võimaluse panustada kodukoha heaks. See toob rahulolu ja õnnetunde,” lisas Kaur.

Piret Kauri elukäik

*Lõpetas Kiviõli I keskkooli

*Omandas Tallinnak ommertskoolis raamatupidamise eriala

*Tallinna ülikoolis õigusteaduskonna bakalaureuse karaadi

*On töötanud CB Terminaal OÜs raamatupidajana

*Maksuametis maksujärelevalve osakonnas inspektori ja personaliosakonna juhataja kohusetäitjana

*Aastast 2006 Saare vallas raamatupidaja

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus