Palamuse Metsaselts ostis võsaniiduki

2010. aasta taotlusvoorus “Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus” tegi MTÜ Palamuse Metsaselts taotluse tehnika ostmiseks ja seda rahastati. Toetuse andmise määruse järgi oli investeeringu tegemiseks aega kaks aastat. Ostmine viibis, sest ei olnud majanduslikult soodne aeg kohe tehnikat välja osta.

Maakonnas olevad metsaomandid ning  metsa ja põldudega piirnevad alad vajavad kindlasti hooldust. Paljudele metsakraavidele on kasvanud puittaimestik, millest ei saa kunagi küttepuud (kraavipervedel kasvavad erinevad pajuliigid, paakspuud, toomingad). Need kraavid ja trassid tuleks puhastada võsa maha niites ja purustades. Kui võsa on veel noor, on seda mõttekas teha. Hiljem on see juba väga kulukas ja ei anna tulemusi. Soetatud niiduk ongi mõeldud seltsi liikmete ja teiste  metsaomanike teenindamiseks, et kraavinõlvad ja teetrassid võsast puhtaks saaksid. Hooldamine oleks optimaalne iga kahe aasta tagant. Kellel soov kraave metsas puhastada, ootame pakkumisi.

Ostetud masina demonstratsioon toimus 16. novembril Jõgeva vallas Võduvere külas.

Tagasiside on oodatud Palamuse Metsaseltsi kontaktidele.

AIN MALM

blog comments powered by Disqus