Õpetajad peavad streigil osalemise otsustama 21. veebruariks

Kas streikida, missuguste nõudmistega välja tullakse ja kas tööseisak kestab ühe, kaks või ka kolm päeva, selle peavad õpetajad otsustama 21. veebruariks.

Haridustöötajate Ametiühingu Jõgeva Maakonna Liidu esimees Ene Külanurm ütles, et Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) korraldab palganõudmiste kaitseks 7.-9. märtsini üleriigilise streigi.

Riikliku lepitaja vahendusel toimunud läbirääkimised tööandjate ja Eesti Haridustöötajate Liidu esindajate vahel õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks 2012. aastal 20 protsendi võrra lõppesid tulemusteta ning riikliku lepitaja 13. veebruari otsusega on töörahu lõppenud Seepärast võttis EHL vastu otsuse korraldada õpetajate töötasu tõstmise nõudeks üleriigiline haridustöötajate streik. 

Küsimus pole pelgalt rahas

Välja on kuulutanud kolmepäevane streik. Kui pika tööseisaku iga asutus teeb, seda otsustavad kollektiivid ise.

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktor Kuno Lille ütles, et nende kooli õpetajad langetavad streigiotsuse neljapäeval.

Jõgeva Gümnaasiumi õpetajate usaldusisiku Vivian Paaksi sõnul  otsustasid nemad streikida 7. ja 8. märtsil, Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetajate usaldusisiku Maive Kase kinnitusel tuleb nende koolis kolmepäevane tööseisak.

Külanurm märkis, et tegemist pole ainult rahaliste nõudmistega, vaid pigem soovitakse juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et õpetaja elu on läinud keeruliseks ja raskeks, üha rohkem tuleb kohustusi juurde, samas on selgusetust väga palju. Külanurm tõi näiteks gümnaasiumide kaotamise: seni pole teada, mitu gümnaasiumi Jõgevamaale ikkagi alles jääb. Väga viletsas seisus on tema kinnitusel ka lasteaiaõpetajad. Kannatlik haritlaskond on uskunud poliitikute lubadusi, sest enne valimisi lubasid kõik erakonnad õpetajatele suuremat palka. Kui tänavune riigieelarve kokku pandi, polnud seal aga õpetajate palgatõusuga arvestatud. 

Haridusasutustes toimuva eest vastutab omavalitsus

Möödunud aasta detsembris ja tänavu jaanuaris EHL poolt korraldatud õpetajate üleriigiline küsitlus näitas, et enamus küsitletutest on streigi korraldamise poolt. Õpetajate streiki lubasid toetada ka Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) liikmesorganisatsioonid. 

Märtsis toimuva haridustöötajate streigi ajal vastutab koolides ja lasteaedades toimuva eest asutuse juhtkond ja kohalik omavalitsus.

Mullu 25. oktoobril kogunesid Eesti haridustöötajad  EHL eestvõttel Toompeale riigikogu hoone ette meeleavaldusele, kus avaldati muu hulgas valmisolekut minna palgatõusunõudmist kaitstes streigini välja.

Haridustöötajate liit pöördus oktoobri alguses riigikogu poole palvega leida lisaraha, et tõsta õpetajate palka järgmisest aastast 20 protsendi võrra. Sügisel peetud kolmepoolsed läbirääkimised õpetajate töötasude tõstmise osas lõppesid 19. septembril tulemusteta.

Praegu on noorempedagoogi palga alammäär 608, pedagoogil 644, vanempedagoogil 736 ning pedagoog-metoodikul 888 eurot.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus