Näitlejakoolitus toimunud, lavastajakoolitus tulemas

Eestimaa taidluskollektiivide juures tegutsevad koori-, orkestri- ja tantsujuhid on juba aastaid rahvuskultuuri mentorprogrammi toetusel koolitust saanud. Tänavusest aastast laienes see programm ka harrastusteatri valdkonda. Jõgevamaa harrastusteatrite näitlejatele on esimene selle programmi raames korraldatud koolitus juba toimunud.

Kahepäevane koolitus sai teoks augustikuus Pala kultuurimajas ning sellel osales 23 Jõgevamaa harrastusnäitlejat kuuest trupist: Maarja-Magdaleenas tegutsevast Wiera teatrist, Põltsamaa kultuurikeskuse näiteringist Kuukatsujad, Assikvere külateatrist, Jõgeva Linna Teatrist, Tabivere harrastusteatrist ja Pajusi teatrist. Koolituse läbiviijaks oli Tarmo Tagamets Võru Linnateatrist.

“Tarmo Tagamets oli väga hea valik,” kiitis harrastusteatrite mentorprogrammi kontaktisik Jõgevamaal, maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist ning Eesti Harrastusteatrite Liidu juhatuse liige Tiina Tegelmann. “Tagamets suutis kahe päeva jooksul kõigi koolitusel osalenud näitlejate sisemise mina etüüdide kaudu väga osavalt “lahti harutada”. Kui esimesel päeval kurtis nii mõnigi osaleja, et ta ei oska, ei saa, ei taha või ei julge teha seda, mida ta tegema peaks, siis teisel päeval olid kõik juba sisemistest tõketest vabad ning rääkisid, karjusid, kõndisid, tantsisid või mängisid endast kõik välja. Ühtekokku said kõik näitlejad tunduvalt enam teadmisi ja oskusi, kui nad oodata oskasid ning kui ühe konkreetse rolli mängimiseks vaja läheb.”

Tiina Tegelmanni sõnul arendasid Tarmo Tagametsa antud ülesanded harrastusnäitlejate improvisatsioonioskust, aga ka tegutsemisintensiivsust ja –kiirust.

Tekkis ühtsustunne

Tiina Tegelmanni sõnul oli positiivne moment seegi, et eri truppides tegutsevate harrastusnäitlejate ühisel koolitusel tekkis mõnus ühtsustunne: palju siis Pajusi teatrihuvilised muidu ikka maakonna teises servas tegutseva Assikvere külateatri rahva tegemistest teada saavad.

“Ühisel koolitusel tekkis äratundmine, et eri paikades elavad huvikaaslased ajavad tegelikult üsna ühte asja, et neil on sarnased eesmärgid ja probleemid,” ütles Tiina Tegelmann.

Ka Assikvere külateatri näitleja Merle Müür tõi koolituse meeldiva tulemusena välja kindlustunde, et ollakse oma trupiga õigel teel, ning arusaamise, et teisedki maakonna teatriharrastajad ajavad sama asja.

“Koolitus oli ka meeldiv võimalus argielust paariks päevaks välja astuda ning end hoopis teisel viisil proovile panna,” ütles Merle Müür. “Hea oli olla eriliselt avatud inimeste keskel ning huvitav oli jälgida, kuidas eri inimesed juhendaja antud ülesandeid kardinaalselt erinevalt lahendavad. Mängud, mida koolitusel mängisime, kuluvad aga marjaks ära töös lastega. Aitan trupikaaslasel Marve Juursalul aeg-ajalt Pala kooli näiteringiga tegelda. Proovisin neid mänge juba koolilaste peal ning need köitsid neid väga.”

Kasulik oli Merle Müüri arvates ka häälekoolitus. Temal kui pedagoogil (ta on Pala kooli matemaatikaõpetaja), kes iga päev klassi ees peab seisma, oli sellest eriti palju abi.

“Üleüldse kuluks igale õpetajale väike näitlejakoolitus ära: ka õpetaja peab ju suutma klassi ees veenvalt ja köitvalt esineda ning õpilasi kaasa mõtlema panna,” arvas Merle Müür.

Ka Põltsamaa trupi liige Ann Roots on pedagoog, tema õpetab Imavere koolis eesti keelt ja kirjandust.

“Mina sain Pala koolitusel olla kahjuks ainult esimesel päeval ning nii mõnigi tol päeval tehtud harjutus oli mulle juba tuttav. Ent nende meeldetuletamine oli ka väga kasulik,” ütles ta.

Ka Ann Roots tegeleb koolis näiteringi juhendamisega ning rakendas Palal saadud või meelde tuletatud teadmisi kohe õpilaste peal.

Baastrupiks Wiera teater

Jõgevamaa harrastusnäitlejad saavad uuesti kokku jaanuaris, ent peale nende saavad harrastusteatrite mentorprogrammi raames koolitust ka meie lavastajad ja lavastuste tehnilise poole eest hoolitsejad.

“Tehnilistele töötajatele on teatris NO99 üks koolitus juba toimunud. Lähiajal samas teatris toimuva teise koolitusega on võimalik liituda ka Jõgevamaa esindajatel,” ütles Tiina Tegelmann. “Oktoobris algab aga koolitus meie maakonna harrastusteatrite lavastajatele.”

Koolituse baastrupiks on Wiera teatri trupp, põhilavastajaks Jaanus Järs ning mentoriks vabakutseline lavastaja Madis Kalmet. Esimesel, oktoobris toimuval kokkusaamisel analüüsivad Madis Kalmet, Jaanus Järs ja teised, vaatleja seisuses lavastajad läbi materjali, mida Wiera teatris ka reaalselt lavale tooma hakatakse. Teisel kokkusaamisel on kohal juba ka trupp ning lavastaja ja osalised hakkavad mentori ja vaatlejate silme all üheskoos tekstiga tööle. Kolmandal kokkusaamisel on näitlejad juba laval ning neljanda kokkusaamise ajal toimub kontrolletendus.

Seega saab Wiera teatri selle hooaja lavastuse sünniprotsess olema põnev. Millise materjaliga tööle hakatakse, seda on praegu veel vara öelda. Kindlasti võib aga juba praegu oletada, et Eesti harrastusteatrites hakkavad tänu mentorprogrammile puhuma uued tuuled.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus