Naised pole ootamatuste vastu eriti hästi kindlustatud

Traditsioonilised soorollid ilmnevad mitte ainult palgavahes ja ootustes, vaid ka igapäevases finantskäitumises, selgub ülevaates mullustest uuringutest. Kuigi üks mõjutab osaliselt teist, on naised vähem riskialdis ning varuplaan ootamatustega toimetulekuks on neil olemas harvemini.

Möödunud aastal Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse ja konjunktuuriinstituudi koostöös läbi viidud uuringutest selgus, et naistel on vähem erinevaid laenukohustusi kui meestel ning nad on end vähem ootamatuste vastu kindlustanud, lootes hädas eelkõige lähedaste abile. Kindlustatuse all ei peeta silmas vaid laenukindlustuse olemasolu, vaid ka varuplaani ootamatustega toimetulekuks. Asjaolu, et naised tunnevad laenu võtmise ees poole rohkem hirmu kui mehed ja enam ollakse ka põhimõttelised laenamise vastased, viitabki asjaolule, et nad on ettevaatlikumad ja neil on väiksemad rahalised võimalused.

Vaadeldes erinevaid laene, mida Eesti inimesed omavad, selgub, et meestel on enam laenukohustusi kui naistel. Kodulaenu võtjatest on 55 protsenti mehed ja 45 protsenti naised. Krediitkaardile laenu võtnuid ning väikelaenu omajaid on aga rohkem naiste seas. Mehed vormistavad sagedamini autoliisingu ja järelmaksu ja võtavad kodulaenu, naised krediitkaardi- ja  väikelaenu ning õppelaenu.

Need, kellele aga laenu ei anta, on pigem mehed. Suurim koormus langeb kodulaenu ja autoliisingu võtnutele.

Sissetulekute suurusega olid naised nii mullu kui aastal 2011 pisut enam rahulolematud. Eelmisel aastal suurenes palgaga rahulolematus meestest enam naiste seas. 65 protsenti naistest tõdesid, et nad ei ole oma töötasuga rahul. Meestest avaldas rahulolematust iga teine vastanu.

Kui meestest pidas lähema aasta jooksul sissetulekute suurendamist tõenäoliseks pea iga teine, siis naistest arvas nii vaid 34 protsenti. Palga juurdeküsimise osas ei ole suhtumine viimastel aastatel muutunud – mehed on seda jätkuvalt julgemad tegema.

Kuigi need ei ole esmased valikud sissetulekute suurendamiseks, on mehed samuti julgemad investeerides   ja eraettevõtjana alustades.

i

ANNE SÄGI, Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse töötaja

blog comments powered by Disqus