Mustvee tänas oma tublimaid

Juba kolmandat korda tänas Mustvee linn oma tublimaid, seekord pälvisid tunnustuse ettevõtjad, politsei, piirivalve, päästeteenistuse, kiirabi ja Kaitseliidu töötajaid.

Ürituse üks korraldajaid, Mustvee linnavalitsuse liige, Mustvee Betaania Koguduse pastor Paul Gill ütles, et tänuhommikusöögi eesmärgiks on märgata inimesi enda ümber ja tuua esile positiivsust argielus. 

Mustvee linnapea Mati Kepp märkis, et linnas on palju aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi, nende hulgas ka riigiasutuste töötajaid, kes on andnud suure panuse linna arengusse. “Koostööst sõltub, kuidas elu linnas edasi läheb,” tõdes ta.

Linnapea hinnangul unustavad Eestimaa inimesed sageli tänusõnad. “Kui pahasti ei öelda, siis on järelikult kõik hästi ja seda võiks juba tänukski pidada. Kuid tänu ei ole kunagi kellelegi palju,” nentis ta.

Tartu Ülikooli Usuteaduskonna Uue Testamendi õppejõu, doktor Peeter Roosimaa sõnul on ameteid, mille esindajad kannavad erakordset koormat ja vastutust. Nendes ametites tuleb sageli isegi oma elu ohtu seada. “On hea, et Mustvee paneb tähele ja tänab ning tunnustab neid inimesi,” rõhutas ta.

Riigikogu esimees Ene Ergma kiitis samuti Mustveed selle eest, et linnas peetakse meeles kõikide jaoks väga vajalikku tööd tegevaid inimesi.

Mustvee aukodanik, endine Jõgeva maavanem Aivar Kokk ütles tänuhommikusöögil osalenutele, et just nemad on aidanud tuua Mustvee linna n-ö kaardile ja seal ka hoida. “Kui poleks olnud piirivalvet, politseid, päästjaid, kaitseliitlasi, meedikuid ja ettevõtjaid, poleks ka Kalevipoja uisumaratoni, rulluisumaratoni ega ka Kalevipoja kala- ja veefestivali. Neid üritusi pole võimalik teha üksi ega kahe-kolmekesi, uisumaratonil on olnud 347 vabatahtlikku abilist, kes tegid oma tööd ilma rahata. See näitab, et Mustvee rahvas oskab kokku hoida ja koos ka midagi teha. Tegelikkuses on võimalik midagi ära teha ainult siis, kui tehakse koos,” tõdes ta.

EELK Mustvee koguduse õpetaja, linna aukodanik Eenok Haamer pidas oma sõnavõtus samuti väga oluliseks üksteise toetamist ja aitamist. “Ainult nii on meil võimalik edasi minna ja meil on tulevik.”

Muusikaliselt aitasid üritust sisustada Mustvee Muusika- ja Kunstikooli õpilased.

2008. aastal tänati ja anti tänukirjad Mustvee linnas tegutsevatele tublimatele ettevõtjatele. 2009. aastal öeldi tänu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna parimatele.

Aukirjad ja tänukirjad anti tänavu Jõgeva maavalitsuse ja Mustvee linnavalitsuse poolt 17 inimesele.

Tänuhommikusöögi korraldajateks on Mustvee Betaania Kogudus ning Mustvee luterlik kirik koos linnavalitsusega. Üritust rahastasid ka ettevõtjad. 

Mustvee linnavalitsuse tänukirja pälvisid

Kaupo Kaasik        — Tulemusliku töö eest noortega

Oleg Okulov           — Meeldiva koostöö eest Mustvee linnaga

Jalmar Emits         — Meeldiva koostöö eest Mustvee linnaga

Peeter Tamberg     — Täname pühendunud töö eest

Margus Anier         — Täname pühendunud töö eest

Feodor Aganitš      — Eeskujuliku teenistuse eest inimeste elude ja varade päästmisel

Urmo Paju             — Eeskujuliku teenistuse eest inimeste elude ja varade päästmisel

Andrus Väits         — Tulemusliku töö eest turvalisuse tagamisel Mustvee linnas

Üllar Viesemann    — Tulemusliku töö eest turvalisuse tagamisel Mustvee linnas

Asta Paju             — Pikaajalise ja eeskujuliku töö eest inimeste tervise kaitsel

Eha Laiuste          — Pikaajalise ja eeskujuliku töö eest inimeste tervise kaitsel

Janno Rosenberg  — Meeldiva koostöö eest Mustvee linnaga

Mart Järv              — Ettevõtluse arendamise eest Mustvee linnas 

Jõgeva maavalitsuse aukirjad pälvisid

Ruth Jermoškina   — Pikaajalise töö eest Mustvee Linnavalitsuses

Urmas Laur          — Tänu kohusetundliku töö eest

Kalju Madaloja      — Tänu Mustvee linna elanikkonna abistamise eest

Eha Haamer         — Tänu pikaajalise ja kohusetundliku töö eest

Paul Gill              — “Mustvee tänab” ürituste korraldamise eest

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus