Mustvee linnavolikogu umbusaldas majanduskomisjoni esimeest

Esmaspäevasel istungil avaldas Mustvee linnavolikogu häältega 6:5 umbusaldust linnavolikogu majanduskomisjoni esimehele Artur Aganitšile.

Mustvee linnavolikogu esimees Riina Pajula märkis, et umbusalduse avaldamise põhjuseks oli usalduse kaotus tema tegevuses. “Kaheksa kuu jooksul ei ole toimunud ühtegi komisjoni istungit. Linnavolikogu istungist,  kus Aganitšile avaldati umbusaldust, ta ise osa ei võtnud,” lausus Pajula.

Mustvee linnapea Max Kaur avaldas linna veebilehel arvamust, et majanduskomisjoni esimehe Aganitši umbusalduse põhjustas ebakompetentne ja linnavolikogu liikme mainet kahjustav tegevus.

Artur Aganitš saatis Vooremaa toimetusse talle läkitatud küsimustele digitaalselt allkirjastatud vastuse, kus seisis: “Minu umbusaldamine ei tulnud mulle üllatusena ja selles toodud jaburused  ei ole midagi muud kui kättemaks selle eest, et toetasin linnavolikogu esimehe umbusaldamist ja olen takistanud linna sadama ärastamist ja laenu sihtotstarbetut kasutamist. Käesolev aasta on nii mulle kui ka teistele volikogu liikmetele näidanud, kui madalale võidakse laskuda, et oma räpaseid eesmärke saavutada. Nii et minu umbusaldamist ma üle ei tähtsustaks. Mind selliste asjadega ei ehmata, pigem vastupidi.

Vastuväiteid esitada – on mõtetu. Tuleb osata lahkuda püstipäi. Tean, et viie aasta jooksul, mille vältel olen majandus-, heakorra ja arengukomisjoni juhtinud, oleme koos komisjoni liikmetega teinud tööd tulemuslikult, mida näitab tagasiside ja toetus linnaelanike poolt.

Koalitsioonisaadikute hulgas on väärikaid inimesi, kes on väsinud linnavalitsuses toimuvast  ja olen kindel, et üsna varsti on oodata muutusi, kuid eelistan olla opositsioonis kuniks linnapea ja linnavolikogu esimehe tagant paistavad “Pavel Kostromini kõrvad”.

Pavel Kostromini ja linnapea Maks Kauri tegevusega Mustvee linnale tehtud kahju on korvamatu ja selle ulatus selgub ning väärib eraldi käsitlust, aga iga asi omal ajal.” (kirjaviis muutmata – toim.)

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus