Moodustati uus Reformierakonna Jõgeva valla piirkondlik organisatsioon

Esmaspäeval kogunesid Reformierakonna Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla piirkonnad, et moodustada uus Reformierakonna Jõgeva valla piirkond. Uue tekkinud piirkonna esimeheks valiti Raivo Meitus.

Käesoleval aastal toimub haldusjaotuse muutus, mille kohaselt moodustub Jõgeva linnast, Jõgeva vallast, Palamuse vallast ja Torma vallast ühinemise käigus uus omavalitsus ‒ Jõgeva vald. Sellega seoses otsustasid Reformierakonna nimetatud piirkondade liikmed moodustada uue Jõgeva valla piirkondliku organisatsiooni, mis kattub uue tekkiva omavalitsuse haldusterritooriumiga.

Esmaspäeva õhtul Kuremaal toimunud nelja piirkonna ühisel üldkoosolekul valiti uue piirkonna esimeheks Raivo Meitus. Koosolekul otsustati, et ühinenud piirkonnal on üheksaliikmeline juhatus, kuid hetkel sai valitud juhatuse esimees ning seitse liiget. Järgmisel üldkoosolekul valitakse üks juhatuse liige lisaks ning samuti valitakse piirkonna esindaja maakonnaorganisatsiooni juhatusse. Lisaks piirkonna juhile, Meitusele, osutusid Jõgeva valla juhatusse valituks Ülvi Nool, Raivo Kadaja, Külliki Alekand, Ain Viik, Silja Piir, Margus Kask, Viktor Svjatõšev.

Moodustatud Jõgeva valla piirkonna juhi Raivo Meituse sõnul on eesmärgiks saavutada 2017. aasta kohalikel valimistel väga hea tulemus. Ühinenud Reformierakonna Jõgeva valla piirkonnas on kokku 257 liiget.

Raivo Meitus, kes on ka erakonna Jõgeva maakonnaorganisatsiooni aseesimees, märkis, et äsja valitud organisatsioon peab esmatähtsaks valmistumist sügisesteks kohalikeks valmimisteks. “Alustame valimisprogrammi koostamisega. Samuti selgub, kes soovivad Reformierakonna nimekirjas kandideerida. Usun, et suures ühinenud omavalitsuses on väga oluline kuuluda volikokku, kus saab kaasa rääkida kohaliku elu küsimustes ja olla otsustamise juures. Väga tähtis on, et uues omavalitsuses tekiks ühine sünergia. Kõik ühinenud valla elanikud  – nii Palamuse, Torma kui ka Jõgeva vallast ja Jõgeva linnast on meie erakonna jaoks võrdselt olulised ning nende mõtted ja ettepanekud peavad kindlasti jõudma otsustajateni.”

Praegu pole veel teada, kas Raivo Meitus on ka Reformierakonna esinumber sügisestel valimistel. “Et alles esmaspäeval valiti uus Jõgeva valla piirkondliku organisatsiooni juhatus ja veel ei ole selgunud ka kandideerijad, siis seda, kes on valimistel nimekirja esinumber, ei ole veel otsustatud. Erakonna valmiskampaanias koordineerib esmalt suuremad tegevused erakonna peakontor. Pärast seda otsustame, kuidas alustada kampaaniaga kohapeal.”

Võimalike koostööpartnerite kohta kohalikel valimistel ja selle üle, kas koostööd võib mõjutada Reformierakonna riigikogus opositsiooni kuulumine koos Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Vabaerakonnaga, ütles Meitus, et kohalikul tasandil ei ole poliitiline kuuluvus nii suure tähtsusega, kui seda on riigikogu tasandil. “Väga oluline on siiski isikute sobivus ja koostöötahe. Kõigil peab olema soov panustada elanike ja valla heaolusse ning tuleb leida ühisosa parimate otsuste langetamiseks. Kindlasti oleme meie valmis koostööks kõikide erakondadega, kes valimistel  kandideerivad.”

“Jaanuarikuus on plaanis veel moodustada Põltsamaa piirkonna organisatsioon ning sama tegevus toimub ka Mustvee piirkonnas. Kui kõik uued piirkonnad on loodud, siis tegeleme maakonnaorganisatsiooni juhatuse ja esimehe valimisega,”ütles Raivo Meitus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus