Mida teha, et ŽMallest` ei kasvaks ŽKoitŽ?

Soojade ilmadega on üle Eesti mulda jõudnud tuhandeid seemneid ja istikuid. Aga kuidas olla kindel, et ostetud tomatitaimest ŽMalleŽ ikka kasvab see tomatisort ja mitte näiteks ŽKoitŽ või maha pandud kartulisort ŽAndo` annab ikka need kartulid ja mitte ŽMareti`?

Kogu seemnete, istikute ja muu taimse paljundusmaterjali temaatika on reguleeritud taimede paljundamise seaduse ja selle rakendusaktidega. Need õigusaktid reguleerivad seemnete, istikute ja taimede müümist, mitte aga nende valmistoodangu (köögiviljade) kasutamist. Seemnete tootmisele ja turustamisele on kehtestatud reeglid, mida tuleb järgida. See tähendab, et kui sa just pole sordi omanik, esindaja või säilitaja, siis sa oma aias kasvatatud tomatist võetud seemneid ega nendest kasvatatud taimi müüa ei tohi. Oma aias kasvatatud tomateid võib aga  müüa nii palju, kui kulub.

Eesmärk on kindlustada, et tarbija saaks seemneid ja istikuid ostes kontrollitud ning kvaliteetse kauba. See tähendab, et õunapuuistikut ostes saab tarbija olla kindel, et see ikka on õunapuu ja mitte pajuvits, ja kui ta soovib näiteks kasvatada endale kollaseid tomateid, siis tulevadki ostetud taime külge just kollased viljad. Lisaks sellele lähtume valikute tegemisel ka teatud omadustest, mis meile on olulised. Näiteks on meile tomatite puhul tähtis, kas viljad valmivad varem või hiljem, milline on nende kuju jne. Seega on oluline sort.

Uue sordi aretamine on pikaajaline (vähemalt 10 aastat) ja keeruline protsess, mille käigus parandatakse sordi saagikust, haigus- ja talvitumiskindlust ning kvaliteeti. Sort peab olema ka eristatav, ühtlaste tunnustega ja püsiv.

Turustatavad põllu- ja köögiviljakultuuride sordid peavad olema võetud sordilehte. See on sordi omaniku, esindaja või sordi säilitaja kohustus ja selle üle teostab järelevalvet põllumajandusamet.

Kui väikeaednik läheb poodi või aianduskeskusse näiteks porgandiseemet ostma, siis võib ta olla kindel, et see sort on see, mida ta on valinud, ning seeme on nõuetekohane.

Juhul, kui oled ostnud nõuetekohase ja sordilehte võetud sordi seemne poest, siis võid kasvatada taimi ja neid ka müüa.

Omatarbeks seemnete ja istikute kasvatamist taimede paljundamise ja sordikaitse seadus ei reguleeri.

Oma tarbeks toodetud seemnete müümine pole lubatud.

Seemneid võib oma aia taimedelt küll võtta, kuid neist taimedest kasvanud viljad ei pruugi olla samade omadustega, sest tänapäeval on valdavalt tegemist hübriidsortidega, mis on toodetud kindla skeemi kohaselt. Näiteks võib muutuda taime kõrgus või kuju. Oma tomatitelt võetud seemnest kasvatatud taim võib küll anda tomateid, kuid igal aastaga on neil vähem ŽMareti`, ŽKoidu` või mõne muu sordi tunnuseid. Seetõttu tulebki sordi paljundusmaterjali (seemnete, istikute, jne) tootmisel järgida kindlaid reegleid, et oleks tagatud sordi omadused ehk sordi ehtsus. Selle eest vastutab selle sordi omanik, esindaja või säilitaja.

Euroopa Liidus on alustatud uue taimse paljundusmaterjali seaduse väljatöötamist, mille eelnõu tehti avalikuks 6. mail 2013. Euroopa Komisjoni koostatud uues eelnõuettepanekus on tehtud erandid nn nišitoodete turustamisele, mis tähendab, et eraaednikel lubatakse registreerimata sortide seemneid väikepakendites turustada.

Siinkohal tuleb rõhutada, et tegemist on määruse eelnõuga, mille arutelud alles seisavad ees nii Euroopa Parlamendis kui Nõukogus.

i

KRISTIINA DIGRYTE, põllumajandusministeeriumi taimse materjali büroo juhataja

blog comments powered by Disqus