Vooremaal leiti ühinemistegevustes ühisosa

Palamuse, Torma ja Saare valla juhid leppisid 18. mail peetud nõupidamisel kokku, et riigi poolt käivitatud haldusreformi raames võetakse koos esmalt ette territoriaalse ühinemise protsess, eesmärgiga aktiveerida ajaloolise Põhja-Tartumaa koostööruumi ning mõjuala kohalikke omavalitsusi liitumissuundade valikul. Ühinemisruum peaks kujunema sõltumata hetkel veel kehtivatest valla- ja maakonnapiiridest, teatas Palamuse vallavolikogu esimees.

Arutelu tulemusena jõuti seisukohani, et tulevane omavalitsus saab kujuneda ka võrgustikupõhisel teenuskeskuste mudelil, mille puhul ei toimu teenuste ja investeeringute keskusesse koondamist, vaid arendatakse edasi kõiki piirkondi. Sellise mudeli puhul ei oma tähtsust see, kui suur on omavalitsus territoriaalselt ja kui palju tänaseid omavalitsusi selle moodustavad. Samuti otsustati, et erinevate territoriaalsete suundadega läbirääkimistel võrgustikupõhise mudeli korral lähtutakse põhimõttest, et need kolm omavalitsust tegutsevad koordineeritult koos. Palamuse, Saare ja Torma valla elanike arv kokku on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga vaid 5328 inimest, mistõttu loodetakse leida ühinemiseks mõttekaaslasi ka naabervaldadest, kes jagavad samu põhimõtteid, st eelkõige ühinemist võrdsetel alustel. Võrdsus selles tähenduses on eelkõige seniste omavalitsuste ja kogukondade põhise elukorralduse jätkumine perspektiiviga, et ajapikku toimub lähenemine ja laiapõhjaline konvergents olulistes eluvaldkondades. Paljud omavalitsused on valinud tee, kus keskne haldus ning tsentraliseerimine on esmaseks eesmärgiks ja praeguste kogukondade loomulik sulandumine on seega tahaplaanile jäämas.

Hetkel on käimas haldusreformi teemalised konsultatsioonid kümne omavalitsuse vahel EASi meetmest rahastatava omavalitsuste vabatahtliku ühinemise koordineerimise projektis “Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine”. Projekti on kaasatud Jõgeva, Kasepää, Torma, Saare, Palamuse, Tabivere, Avinurme ja Lohusuu vald ning Jõgeva ja Mustvee linn. Lähiajal on plaanis välja selgitada, millised läbirääkimiste piirkonnad nende omavalitsuste baasil moodustatakse.

Vooremaa