Uurimine ei tuvastanud Werol Tehaste ja Eesti Energia vahel lepingu sõlmimisel kelmust

Werol Tehaste ja Eesti Energia vahelist katlamaja tehingut uurinud keskkriminaalpolitsei ei tuvastanud toimunus kelmust, mistõttu lõpetas lõuna ringkonnaprokuratuur menetluse, teatas lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik.

Selle aasta septembris esitas ühe meediaväljaande ajakirjanik prokuratuurile infomatsiooni ja dokumente, mis kajastasid AS-i Werol Tehased ja Eesti Energia AS-i vahelist katlamaja tehingut. Nimelt viitas dokumentide esitaja võimalikule pettusele Eesti Energia suhtes. Esitatud dokumentides kajastatud andmete kontrollimiseks alustas Lõuna Ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahv 209 lõige kaks punkt kolm tunnustel.

Kriminaalmenetluse eesmärgiks oli välja selgitada, millised andmed võttis Eesti Energia aluseks Werol Tehastele kuuluva katlamaja väärtuse määramisel hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisel ning kas katlamaja väärtuse osas võidi kellegi poolt esitada Eesti Energiale valeandmeid.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo.

Kriminaalmenetluse raames tehtud toimingute tulemusel on tuvastatud, et 2011. aasta jaanuaris Werol Tehaste ja Eesti Energia vahel lepingu sõlmimisel võeti katlamaja seadmete väärtuse määramise aluseks objektiivsed andmed, sealhulgas oli nende hinna kindlakstegemiseks määratud ekspertiis. Uurimise käigus kogutud tõendid kinnitasid, et Eesti Energiale ei esitatud mainitud lepingu sõlmimisel valeandmeid.

Kuna kuritegu ei ole tuvastatud, lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalmenetluse.

Vooremaa