Talupidajate keskliidu uueks juhiks saab Kalle Liebert

Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu valis organisatsiooni uueks juhatajaks 47-aastase Kalle Liebert’i. Liebert töötas aastatel 2010-2014 põllumajandusministri nõunikuna, teatas talupidajate keskliit.

Hetkel kandideeris ta ETKL-i juhatuse esimehe kohale töötades ise riikogu kantseleis riigikou aseesimehe nõunikuna. Ta on omandanud juristihariduse Tartu Ülikooli õigusinstituudis ja praegu õpib töö kõrvalt EBS-i ettevõtluse eriala magistrantuuris. Liebert asub ETKL-i juhtima alates 1. augustist. Kuni uue juhatuse liikme tööleasumiseni jätkab ETKLi igapäevategevuse juhtimist peadirektor Kaul Nurm, kes seejärel siirdub vanaduspensionile. 

ETKL-i 1992. aastast juhtinud Kaul Nurm on nõukogu valikuga igati rahul, kuna uus tegevjuht, tunneb sektori võtmeisikuid, on kursis sektori probleemide ja vastavate poliitikatega.

ETKL-i nõukoguga kohtudes andis Kalle Liebert ülevaate ka oma visioonist, kuidas ta kavatseb organisatsiooni edasi arendada. Liebert soovib ETKLi edasi arendada iseseisva organisatsioonina, mis võimaldaks peretalude ja põllumajanduslike väikeettevõtjate huve edukalt esindada ega rutta järgima üleskutset põllumajandusorganisatsioonide ühendamisest. 

Liebert lubas jätkata ETKLi põhipositsioonide eest seismist seoses Euroopa Liidu ÜPP toetuspoliitika rakendamisega Eestis, jagades ETKL-i nõukogu seisukohta, et otsetoetused peavad muutuma oluliselt rohkem progressiivseteks väiksemate tootjate kasuks ja investeeringutoetused peavad jõudma suurema hulga väiketootjateni. 

Kalle Liebert on pidanud oluliseks ka ühistegevuse arendamist ja seda mitte ainult sõnades, sest just ajal, kui ta töötas põllumajandusministri nõuikuna, töötati välja ja viidi Maaelu arengukavasse muudatustena sisse ühistute tegevus- ja kapitalitoetused, sh ka täna paljuräägitud ühistegevuse suurprojekti toetusmeede. Teiste oluliste teemadena markeeris Liebert veel ära EL ühise põllumajanduspoliitika riigipoolse kaasfinantseerimise, nõuandesüsteemi ja noortalunike probleemid ning töö ETKL-i liikmesorganisatsioonidega. 

ETKL on suurima liikmeskonnaga põllumajandustootjaid ja metsaomanikke ühendav katusorganisatsioon Eestis, mis on asutatud 1989.aasta 22. Jaanuaril. Organisatsiooni peamine eesmärk on põllu- ja maamajandusliku ettevõtlusega tegelevate peretalude ja väikeettevõtjate esindamine ja nende huvide kaitse. ETKL koondab endasse 19 liikmesorganisatsiooni.

Vooremaa