Põllumajandusametil valmis kaardikiht viljakasvatajatele

Põllumajandusametil valmis tuulekaeraga saastunud alade kaardikiht, mis on abiks maakasutajale tootmisotsuste tegemisel, teatas ameti kommunikatsiooni peaspetsialist.
Tuulekaer on raskesti tõrjutav umbrohi, mis levib kiiresti ning võib põhjustada olulist majanduslikku kahju teravilja seemnekasvatuses ja tarbeviljapõldudel. Tuulekaera andmekogu andmetel on Eestis tuulekaeraga saastunud pind 240 000 ha, mis on 38,7 protsenti põllukultuuride kasvupinnast.
Kaardikiht asub Põllumajanduduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumassiivi veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/. Kaardikihil on näha alad, millest maakasutajad on põllumajandusametit teavitanud. Kihi valik aktiveerub, kui kaarti suurendada.

Maakasutajad saavad teavitada tuulekaeraga saastunud põldudest seemnesert@pma.agri.ee<mailto:seemnesert@pma.agri.ee>
Lisainfo põllumajandusameti kodulehelt www.pma.agri.ee<http://www.pma.agri.ee> tuulekaera valdkonna alt.
Vooremaa