Päästeameti juhised tormise ilma korral

Vastavalt ilmateenistuse antud prognoosile juhime inimeste tähelepanu sellele, kuidas tormise ilma korral ohutult tegutseda. Arvestada tuleb puude murdumisega, halveneda võivad liiklusolud.

Päästeamet soovitab:

Korjata õuest kokku kerged ja lahtised esemed, parkida sõidukid lagedale või garaaži.

Arvestada tuleb elektrikatkestustega ning laadida täis oma mobiiltelefonide akud.

Kontrollida, kas kodus on olemas taskulamp ja varupatareid.

Mõelda põhjalikult läbi oma väljasõidud ja võimalusel lükata need edasi ilma paranemiseni.

Kui sõit on vältimatu, tankige auto ning võta kaasa laetud mobiiltelefon.

Väljas liikudes ja autoga sõites tuleb olla ettevaatlik, kuna väga tugeva tuulega võib murduda puid.

Täiendavate käitumisjuhiste saamiseks saab helistada päästeala infotelefonil 1524 ja vaadata Päästeameti kodulehte:
http://www.päästeamet.ee/et/kodanikule/loodusjoud/torm.html
http://www.päästeamet.ee/et/kodanikule/loodusjoud/uleujutus.html

Hädaabi saamiseks helistage hädaabinumbril 112.
Elektrikatkestustest teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.
Infot teeolude kohta saab maanteeinfo numbrilt 1510.
Ilma kohta saate jooksvalt infot Riigi Ilmateenistuse koduleheküljelt: www.ilmateenistus.ee
Vooremaa