Õpetajate miinimumpalk tõuseb 958 euroni

Valitsus otsustas täna, et õpetajate miinimumpalk tõuseb 2016. aastal 958 euroni. Õpetajate keskmine palk kasvab käesoleval aastal vähemalt 1149 euroni kuus, teatas haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakond.

Minister Jürgen Ligi sõnul kasvab nii omavalitsustele kui ka erakoolide pidajatele antav riiklik palgatoetus. “Omavalitsused saavad sellel aastal õpetajate palgaks kokku 196 miljonit eurot, mis on üle 13 miljoni euro rohkem kui eelmisel aastal. Samuti kasvab erakoolidele antav riiklik palgatoetus mullusega võrreldes 8,3 protsenti ehk enam kui 9,3 miljoni euroni,” märkis minister.

Ainuüksi riigi toetuse abil saab tõsta õpetajate palka järgmisel aastal keskmiselt vähemalt 1149 euroni. Omavalitsused saavad juurde panustada nii oma eelarvest kui ka korrastades oma koolivõrku kulutõhusamaks ning suunates ressursse õpetajate töötasudesse.

Minister Ligi märkis, et riik on seadnud eesmärgi tõsta õpetajate keskmine palk 2020. aastaks 120 protsendini Eesti keskmisest. “See eeldab olulist lisaraha eelarvest, aga ka ökonoomset majandamist ja koolivõrgu muutmist kulutõhusamaks, milleks eraldame lähiaastail 240 miljonit eurot investeeringuid,” rääkis minister.

Omavalitsused ning erakoolide pidajad saavad riigilt võrdsetel alustel haridustoetust. Õpetajate palgatoetus on osa riiklikust haridustoetusest. Haridustoetus sisaldab vahendeid õpetajate, õppealajuhatajate ja koolijuhtide palkadeks ning täienduskoolituseks, õppekirjanduseks ja koolilõunaks. Samuti saavad erakoolid ja omavalitsused riigilt toetust ka õpilaskodude ülalpidamisteks ja muudeks tegevusteks. Õpetajate töötasu alammäär ehk miinimumpalk on õpetaja töötasu riiklik garantii, millest vähem ei tohi täiskohaga töötavale õpetajale maksta.

Vooremaa