Ministeerium kutsub tunnustama noortevaldkonna tegijaid

Haridus- ja teadusministeerium kutsub üles esitama kandidaate noortevaldkonna tunnustuskonkursile, mille eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning mõjukamaid algatusi nii kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil, teatas ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant.

Noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi sõnul annab iga noorsootööd arendav inimene ühiskonnale olulise ja tänuväärse panuse. „Noorsootöös osalemine on vajalik igale noorele, andes teadmisi ja oskusi, toetades loovust, ettevõtlikku ja omaalgatuslikku eluhoiakut ning aidates seeläbi vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski ja ennetada riskikäitumist,” ütles Ojakivi. “Neid võimalusi loovad inimesed ja organisatsioonid vajavad ühiskondlikku tähelepanu ja tunnustust.”

Tunnustuskonkursile saavad kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud kaheteistkümnes kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta huvikool, aasta noortekeskus, aasta noorteühing või -organisatsioon, aasta osaluskogu ja õpilasesindus, aasta noortemalev, aasta noortelaager, aasta kohalik omavalitsus, aasta noorsootööühing, aasta toetaja noorsootöös, aasta tegu noorsootöös ning pikaajaline panus noortevaldkonda.

Kandidaatide esitamise vormid on kättesaadavad Eesti Noorstootöö Keskuse konkursiveebis https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/, kuhu saab kandidaate esitada, registreerudes ja logides sisse ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. november. Lõpliku ettepaneku kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks teeb haridus- ja teadusministrile Eesti Noorsootöö Keskuse poolt moodustatud tunnustuskomisjon, kuhu kuuluvad nii noortevaldkonna kui noorte esindajad. Tunnustusauhinnad antakse üle 2018. aasta alguses.

Vooremaa