Lotopileti ostja peab esitama ID-kaardi

Andmekaitse Inspektsioon juhib omalt poolt tähelepanu alanud aastal jõustunud seadusmuudatusele, millega pannakse klassikalise loterii korraldajatele kohustus tagada, et hasartmängusõltlaste nimekirja kantud isikul ei oleks võimalik osta lotopiletit, teatas inspektsiooni avalike suhete nõunik.

Rahandusministri vastava määruse alusel on hasartmängu korraldajal õigus loteriipileti ostjalt küsida selleks isikut tõendavat dokumenti.

Kehtima hakanud seadusesätte eesmärgiks on välistada pileti müümine inimesele, kes on kantud hasartmängusõltlaste registrisse. Registrisse kantakse mängusõltuvusega inimese andmed ainult juhul, kui ta ise kirjutab avalduse taolise sissekande tegemiseks.

Lotomängijatel on hea teada seda, et ka juhul, kui nad ei ole hasartmängusõltlaste nimistus, jääb pileti ostmisel neist maha jälg selle kohta, et nad on pileti ostnud. Iga lotopileti ostja puhul tehakse elektroonilise kontrollsüsteemi kaudu automaatne päring nn sõltlaste registrisse. Registrit haldab maksu- ja tolliamet.

Päringuid ei või kasutada muul eesmärgil kui sõltuvuse tuvastamiseks ega saadud infot kellelegi teisele edastada. Andmekaitse inspektsioon omalt poolt lubab, et hoiab kõnealusel andmetöötlusel silma peal. Kui inimestel tekib uue süsteemi rakendumisel probleeme isikuandmete väärkasutusega, tuleks pöörduda inspektsiooni poole.
Vooremaa