Kõik Innove poolt läbiviidavad kodakondsuseksamid on elektroonsed

Alates 2016. aastast on SA Innove poolt läbiviidavad Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamid elektroonilised. Elektroonilist eksamit saab sooritada Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Narvas, teatas sihtasutuse kommunikatsiooniüksuse juht.

Innove testide keskuse juhataja Rain Sanniku sõnul on lisaks Tallinnale tänaseks loodud elektroonse testi tegemise võimalus ka Tartu, Jõhvi ja Narva inimestele: “Elektrooniline eksam toimub Innove kohapealses eksamipunktis. Suurim lisaväärtus eksaminandile on see, et kohe peale eksami lõpetamist saab eksamitegija teada oma punktisumma ehk info eksami tulemuse kohta. Elektrooniline tunnistus vormistatakse paari tööpäeva jooksul peale eksami toimumist.”

Eksamitestis on 24 eestikeelset valikvastustega küsimust. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on õigesti vastanud vähemalt 18 küsimusele. Eksam kestab 45 minutit ja selle ajal on võimalik kasutada eksamiruumis olevaid Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eestikeelset teksti ning sõnaraamatut.

2015. aastal sooritas Eestis põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamit ligikaudu viissada inimest. Eksamid toimuvad kaks korda kuus Tallinnas ning kord kuus Tartus, Jõhvis ning Narvas.

SA Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.

Täiendav info kodakondsuseeksamite kohta on leitav: http://www.innove.ee/et/kodakondsus
Eksami näidisküsimustega saab tutvuda: http://www.innove.ee/et/kodakondsus/elektrooniline-eksam
Vooremaa