Kablis registreeriti Eesti 60. kiililiik

Teisipäeval kui keskkonnaagentuuri töötajad Kabli linnujaama suurt Helgolandi mõrdpüünist rändsetest kiilidest tühjendasid, osutus üks püünisesse sattunud isend Eesti esmaleiuks, teatas agentuuri kommunikatsioonijuht. Nimetatud kiililise määras skkonnaagentuuri eluslooduse osakonna spetsialist Jaak Tammekänd Lestes barbarus-eksik ehk eestikeelse nimetusega lõunakõrsikuks.

Liigimäärangut kinnitas fotode põhjal ka kiililiste ekspert Mati Martin ning seega on tegu Eestile 60. kiililise liigiga. Lõunakõrsik kuulub kõrsiklaste sugukonda, kuhu kuuluvaid liike on Eestis teada 5. Neist tavalisem on näiteks luhakõrsik (Lestes sponsa).

Lõunakõrsik on pärit Põhja-Aafrikast ning Lõuna-Euroopast, kuid viimastel kümnenditel on see liik oma levilat laiendanud jõudsalt põhja poole. Lähiriikidest on liiki leitud Leedus, Rootsis ja Taanis. Suurem sissetung Põhja-Euroopasse on teada 2011 aastast, kui Ölandi saarel asuvas Ottenby linnujaamas püüti ja vaadeldi 30. juunist kuni 27. juulini üle 80 isendi (www.artportalen.se).

Reedel saabunud võimas antitsüklon tõi Kabli linnujaama enneolematu kiilide rände. Reedest kuni teisipäeva õhtuni olid linnujaama töötajad mõrdpüünisest välja korjanud ja loendanud kokku ca 15 000 kiililist. Valdavalt oli tegu must-loigukiilidega (Sympetrum danae).

Kiilide massliikumise kõrval on märkimisväärne ka rändsete liblikate – admiralide (Vanessa atlanta) – ränne, keda päevas satub püünisesse ca paarisaja ringis.

Vooremaa