Jõgevamaa Omavalitsuste Liit palub riigil toetada eluohtlike küttekollete remonti

Jõgevamaa Omavalitsuste (JOL) Liit teeb EASile ettepaneku täiendada hajaasustuse programmi ja lisada toetatavate tegevuste hulka küttekollete remondiga seotud kulud, teatas JOLi tegevdirektor.

Suurendamaks elanike tuleohutusalast teadlikkust ning tuvastamaks eluohtlikke kütteseadmeid on Päästeamet oma ennetustöö käigus külastanud viimase kahe aasta jooksul rohkem kui 16000 küttekoldega kodu. Külastuste käigus on tuvastatud ligi 1000 kollet, mis olid nii halvas seisus, et vajasid kiiremas korras parandustöid.

Kuna hajaasustusega piirkondades on oma ahi või pliit sageli ainus võimalus saada talveperioodil sooja, siis kuuluvad nende piirkondade elanikud riskirühma, keda remontimata küttekolded ohustavad kõige enam. Sageli on sotsiaal-majanduslikest oludest tingituna neil inimesel ka majanduslikult raske oma küttekoldeid remontida.

EAS on välja töötanud hajaasustuse programmi, mille eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit peab vajalikuks suurendada hajaasustuse programmi rahalist mahtu ja lisada toetatavate tegevuste hulka küttekollete remondiga seotud kulud. Küttekollete remonditoetuse eelduseks on kutsetunnistusega korstnapühkija kontrollakti olemasolu, mis tunnistab remonti vajava küttekolde ohtlikuks.
Vooremaa