Haridus- ja teadusministeerium kuulutab välja õpilaste keskkonnauurimuste konkursi

Haridus- ja teadusministeerium ning GLOBE Eesti kutsuvad 5.-12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi osalema keskkonnaalaste uurimistööde üleriigilisel konkursil, teatas ministeeriumi kommunikatsiooniosakond.

Oodatud on looduskeskkonna problemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, põhikooli loovtööd ning  GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd. Esitada võib nii individuaalselt kui kollektiivselt.

Hinnatakse töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust, aga ka korrektset vormistust. Tööle lisatakse eestikeelsed ja inglisekeelsed resümeed, kus antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja 
järeldustest.

Varasematel aastatel on konkursi võidutööde seas olnud näiteks uurimused erinevate meediakanalite ilmaennustuste täpsusest, äikese sagedusest saartel ja Mandri-Eestis, ohtudest lindude sügisrändel, Aegna saare rannajoone muutustest ja kodulinna valgusreostusest. Õpilased on uurinud maavarade kaevandamise mõju keskkonnale, teinud hüdroloogilisi vaatlusi, mõõtnud tahma sisaldust õhus jpm.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdi Imbi Henno sõnul aitab konkurss kaasa õpihuvi suurenemisele ja teaduse populariseerimisele. “Praktilised ja uurimuslikud tegevused väljaspool klassiruumi on motiveerivad ja pakuvad võimaluse reaalselt tutvuda teaduse ning tehnoloogia tänapäevaste uurimisteemadega. Meie kogemus näitab, et varasematel aastatel konkursil osalenud õpilased on läinud hiljem edasi õppima just loodusteaduse ja tehnikaga seotud erialasid,” selgitas Imbi Henno.

GLOBE programmil Eestis on see aastal juubeliaasta, sest GLOBE tegevused Eestis käivitusid vastavalt 1996.a sõlmitud lepingule, mille allkirjastasid tolleaegne haridusminister ja USA Suursaadik Eestis. GLOBE programmi eesmärkideks on tõsta õpilaste keskkonnaalast teadlikkust, toetada  uurimuslikku tegevust ning õpilaste, õpetajate ja teadlaste vahelist 
koostööd.

Konkursil osalemise tähtaeg on 16. mai 2016. Lisainfo uurimistööle esitatavate nõuete kohta. 
https://www.hm.ee/sites/default/files/globe_keskkonnauurimuste_konkurss_2016_tingimused.pdf
GLOBE on ülemaailmne koolide keskkonna- ja teadushariduse programm, http://www.globe.gov/ millest võtavad osa kooliõpilased 116 riigist, nende 
hulgas ka õpilased 79 Eesti koolist.
Vooremaa