Eesti Noorsootöö Keskus toetas huvikoolide projekte 165 000 euroga

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud projektikonkursi “Varaait vol 13” kaudu eraldatakse Eesti huvikoolidele erinevate tegevuste elluviimiseks ja vahendite soetamiseks 165 000 eurot toetust, teatas ENTK.

Tänavu pälvisid esmakordselt erilise tähelepanu uuenduslikud projektid, millega võetakse kasutusele uudsed infotehnoloogilised lahendused, et aidata huvikooli õpilaste ja töötajate tööd  optimeerida, luua uus õppekava või olemasolevat arendada. Uuenduslikele projektidele eraldati 25 000 eurot.
Näiteks luuakse Kehtna kunstide koolis kunsti huvialaõppe jaoks digitaalne kunstilabor, Pernova hariduskeskus Pärnus arendab välja uue audio- ja videoproduktsiooni huviringi, Pärnu-Jaagupi muusikakool rakendab pärimusmuusikaõppesse e-õppe keskkonna Match My Sound ning Viljandi kunstikool käivitab videoõppe.
ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul andsid uuenduslikud projektid huvikoolidele täiendava stiimuli asuda koostööle erinevate partnerite, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna organisatsioonidega. Konkursi uuenduslik osa on seotud ka nutika noorsootöö kontseptsiooni rakendamisega.
“Huvikoolid on looduse, kunsti, muusika ja teiste valdkondade õpetamisel üle Eesti astumas uude ajastusse, integreerides õppetöösse IKT-vahendeid ja oskusteadmist,” ütles Schlümmer. “Paljud näited üle Eesti tõestavad, et see avardab noorte huvi ja arusaamist valdkonnast, andes traditsioonilisest oluliselt mitmekülgsema pagasi valitud eriala harrastamiseks. Samuti annab
tehnoloogia võimaluse suurendada ligipääsu noorsootööle ja huviharidusele, sest nt e-õppele pole takistuseks hõre transpordivõrgustik, mis on eriti aktuaalne maapiirkonnas.”

Uuendusliku projekti alla kvalifitseerumiseks pidi taotleja kaasama vähemalt kolm partnerit, kellest üks kindlasti IKT-valdkonnast. Selliseid projekte esitati nii muusika, üldkultuuri, kunsti kui tehnika valdkonnas – kokku toetati viit projekti.
“Hea meel on selle üle, et eelmisel aastal algatatud koostööprojektide esitamise võimalus on veelgi laialdasemat kasutust leidnud. Huvikoolid otsivad koostööpartnereid teistest huvikoolidest, üldhariduskoolidest või noortekeskustest,” rääkis Schlümmer. “Samuti on hakatud mõtlema rohkem vahendite korduvkasutamise peale.”
Ühtekokku toetati 114 projekti, mida on seitsme võrra rohkem kui mullu ning toetuseks eraldatud summa oli 20 000 euro võrra suurem. Selle aasta projekti olid varasemaga võrreldes eelarveliselt mahukamad, kuna uuendusliku projekti raames sai toetust küsida kuni 10 000 eurot. Suurim eraldatud toetus ühele projektile oli 9999 eurot.
Kokku toetati Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest 92 tavaprojekti (97 927 eurot), 17 koostööprojekti (41 266 eurot) ja 5 uuenduslikku projekti (25 807 eurot). Valdkonniti jagunes toetus järgmiselt: loodus 4 (7892 eurot), tehnika 9 (22 929), kunst 17 (33 941), muusika 49 (55 746), üldkultuur 17 (20 963) ja sport 18 (23 529).
Varaaida konkursi eesmärk on mitmekesistada huviharidust, eelkõige tehnika ja looduse valdkonnas, elavdada huviharidust pakkuvate organisatsioonide vahelist koostööd ning kaasata noorsootöösse ja huviharidusse vähemate võimalusega ja seni kaasamata noori.
Vooremaa