Alustati Koosa–Alatskivi teelõigu rekonstrueerimisega

Aprilli teises pooles alustati ligi kümnekilomeetrise Koosa–Alatskivi lõigu ümberehitamisega. Töödega tõstetakse liiklusohutust ja parandatakse üldist sõidumugavust, teatas maanteeameti avalike suhete osakond.

Aovere–Kallaste–Omedu maantee km 20,8–30,7 liiklemisel peab arvestama, et teetöid teostatakse nii-öelda pool-poolega meetodil ca 850 meetri pikkustel teelõikudel, millest tingituna võivad tekkida kuni 10 minuti pikkused seisakud. Üldine kiiruspiirang on objektil 50 km/h ja töötsoonis 30 km/h. Ametlik tööaeg on argipäeviti kell 8.00–20.00 ja vajadusel tehakse töid ka nädalavahetusel. Elanikele on tagatud juurdepääs ehitusalale jäävate kruntide mahasõitudelt ja suurematest takistustest teavitatakse eraldi.

Rekonstrueeritav teelõik läbib elava jalakäijate liiklusega Alatskivi alevikku. “Praegu puuduvad alevikusisesel lõigul jalgteed, mistõttu jalakäijad ja jalgratturid peavad liiklema sõidukitega samas ruumis,” selgitas maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal. “Ehitustöödega rajatakse muuhulgas Alatskivi alevikku jalg- ja jalgrattatee koos tänavavalgustusega.”
Aovere–Kallaste–Omedu maantee on turismikoridorina olulise tähtsusega alternatiiviks Tartu–Jõhvi maantee Aovere–Mustvee vahelisel lõigul. Järgmise kuue kuu jooksul ehitatakse 9,8-kilomeetrine teelõik tänapäeva nõuetele vastavaks. Uuendatakse bussipeatuseid ning tee pikiprofiili muutmisega parandatakse külg- ja otsenähtavust. Alatskivi alevikku rajatakse ka supluskoha parkla ning maantee ristumiskohta Kooli ja Lossi tänavaga ehitatakse ringristmik. Samuti muudetakse tolmuvabaks Alatskivi–Pala teelõik km 4,3–6,4.

Leping tööde teostamiseks sõlmiti kolme osapoole vahel: maanteeamet, Alatskivi vallavalitsus ja AS Nordecon. Alatskivi vallavalitsus rahastab osaliselt Alatskivi aleviku sisese valgustuse ning supluskoha parkla rajamist. Omanikujärelvalvet toestab objektil AS Taalri Varahaldus. Tööd on planeeritud lõpetada tänavu 25. oktoobril. Objekti kogumaksumuseks on üle 3 490 000 eurot.
Vooremaa