Alam-Pedja looduskaitseala tegevusi hakkab suunama koostöökogu

Keskkonnaamet kinnitas Alam-Pedja looduskaitseala koostöökogu statuudi, et piirkonnaga seotud huvirühmad saaksid kaasa aidata kaitseala tegevuste elluviimisel ja probleemide lahendamisel, teatas ameti pressiesindaja.

Mullu 30. novembril Palupõhjas peetud koostöökogu asutamiskoosolekul lepiti kokku huvirühmade esindajatest ja üksikisikutest koosneva ning vabatahtlikkusel põhineva koostöökogu ülesanded ja tegevuse põhimõtted, mis vormistati koostöökogu statuudiks. Tegemist on nõuandva toimkonnaga, mille peamine eesmärk on parandada infovahetust, liita huvirühmi ning muuta suure kaitseala valitsemine erinevaid soove ja eesmärke arvestavaks ühistegevuseks. 

“Alam-Pedja loodusmaastikud on külastajatele, eeskätt kalastajatele, matkajatele ja marjulistele, väga ahvatlevad. Kaitseala suurusest tingituna soovitakse aga üha enam kasutada kaitsealal liikumiseks ka motoriseeritud sõidukeid, millel on kohati suur mõju kaitseväärtustele, so kooslustele ja liikidele. Iga aastaga üha suurenev külastussurve ja keskkonnarikkumiste arvu kasv nõuavadki uusi lahendusi kaitse korraldamisel,” selgitas keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma. Samas ootavad taastamist ja hooldamist tuhanded hektarid pool-looduslikke luhaniite, milleks kaitseala valitsejal ja kaitse korraldajal on vajalik teha koostööd pikaajaliste partneritega. “Oleme koostöökogu panuse osas väga lootusrikkad, sest saime huvirühmade ja üksikisikutega hea ühistöökogemuse juba Alam-Pedja kaitsekorralduskava koostamisel,” lausus Viilma. 

Enam kui 34 000 ha suurune Alam-Pedja looduskaitseala paikneb Tartu, Viljandi ja Jõgeva maakonnas, kokku kaheksa valla territooriumil. Püsielanikke on kaitsealal alla kümne, hooajalisi elanikke 30-40, kuid maaomanikke ligi 400 ning vee- ja sooalade külastajaid tuhandeid. Metsiku looduse ja selle loomulike protsesside kõrval on kaitsealadel toimetavatel inimestel oluline mõju Alam-Pedja loodusele. 

Koostöökogu tegevust koordineerib keskkonnaamet. Lisainfo Alam-Pedja looduskaitseala koostöökogu kohta: http://www.keskkonnaamet.ee/alam/uudised-2/alam-pedja-looduskaitseala-koostookogu
Vooremaa