Linnavolikogu kehtestas kohanimede määramise korra

Möödunud teisipäeval kehtestas Põltsamaa linnavolikogu kohanimede määramise korra Põltsamaa linnas.

Põltsamaa abilinnapea Sven Lass lausus, et linna on juurde tekkinud uus tänav, millel veel nime ei ole. Seda tänavat käsitletakse vastavalt ala detailplaneeringule Lembitu tänava osana, kuid samas on tegemist eraldi tänavaga. Kohanime määrab küll kohalik omavalitsus, kuid seadusest tulenevalt tuleb kohanime määramisele kaasata ka avalikkust ehk kohalikku elanikkonda ja suunata kohanime eelnõu enne kohaliku volikogu ette jõudmist avalikule väljapanekule.

Abilinnapea Sven Lassi sõnul polnud siiani reglementi selle kohta, kuidas suunata avalikule väljapanekule kohanimi, mille peab kinnitama kohalik volikogu. Põltsamaal tegeleb kohanimede määramise protseduuriga enamasti linnavalitsus. Linnaosade nimed määrab üldjuhul volikogu.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein küsis, kellel on õigus määrata pühendusnimi. Sven Lassi sõnul ei erine pühendusnime määramine kohanime määramisest. Küll aga on pühendusnime kohta olemas regulatsioon, mis on paika pandud valitsuse vastava määrusega, mille alusel otsustatakse, kas üht või teist pühendusnime on sobilik mingile objektile panna või mitte. Näiteks on tohi pühendusnimena kasutada elus oleva inimese nime. Ka pühendusnimi tuleb enne kinnitamist avalikule väljapanekule suunata.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus