Kuremaa raamatukogus suureneb lugejate arv

Kuremaal on käesoleva aasta esimestel kuudel suurenenud kohaliku raamatukogu külastajate arv. Juhataja Marika Aavasalu peab igapäevatöös ja arendustegevuses väga oluliseks valla toetust.

Üleeilsel kohtumisel Jõgeva vallavolikogu liikmetega märkis Kuremaa raamatukogu juhataja Marika Aavasalu, et käesoleva aasta esimeses kvartalis on raamatukogu lugejaks registreerinud 180 inimest. Möödunud aastal registreeris samal ajavahemikul ennast lugejaks aga 177 inimest. Enamasti laenutatakse tema sõnul psühholoogia alast kirjandust ning raamatuid, mis on koolide õppekavades kohustuslikud.  

Aavasalu sõnul toetab Kuremaa raamatukogu ka Jõgeva vald.  “Arvestades riigilt laekuvate summade vähenemist, on omavalitsuselt laekuv toetus väga vajalik ja oluline,” kinnitas raamatukogu juhataja.

“Raamatukogudel on maapiirkondades mitte ainult kultuurilooline ja hariduslik, vaid ka sotsiaalne roll, mistõttu nende tegevusele ja arendamisele tuleb igati kaasa aidata,” ütles Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus